UBMTTQ VN thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội

Ngày 20/06/2022

        Sáng ngày 18/6, UBMTTQ VN thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống “điểm nóng” cơ sở. Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 200 cán bộ Ban Thường trực Mặt trận 14 phường, Ban công tác mặt trận khu phố.

Quang cảnh Hội nghị

        Các học viên đã được nghe những nội dung như khái niệm chung về dư luận xã hội, sự hình thành dư luận xã hội, mối quan hệ giữa truyền thông và dư luận, điều tra dư luận xã hội, định hướng dư luận xã hội, nắm bắt dư luận xã hội trong xử lý tình huống có vấn đề và xử lý những tình huống điểm nóng ở cơ sở.

         Chương trình tập huấn nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn cho cán bộ làm công tác mặt trận, nhất là trước những thông tin, luồng dư luận thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, đồng thời, góp phần trang bị những kiến thức nền tảng và kỹ năng thiết yếu cho đội ngũ cán bộ mặt trận ở cơ sở để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở.

        Hình ảnh tại Hội nghị

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề