Hội nghị tuyên truyền chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP

Ngày 04/08/2022

       Sáng ngày 3/8, Phòng kinh tế thành phố TDM phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị tuyên truyền chương trình mỗi xã một sản phẩm – OCOP trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có cán bộ các phòng, ban ngành thành phố và các phường trên địa bàn.

Hình ảnh tại Hội nghị

       Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Trọng tâm là sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa và lợi ích của chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP. Đồng thời, nghe phổ biến vai trò, nhiệm vụ các cấp trong quản lý điều hành chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP…

      Qua hội nghị, nhằm tuyên truyền và nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng về chương trình OCOP, nhất là hiểu đúng và đầy đủ về quan điểm, định hướng của chương trình, gắn với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ đặc sắc, truyền thống và có lợi thế ở từng địa phương. Trên cơ sở đó, lựa chọn các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đơn vị mình tham gia chương trình OCOP, cũng như vận động cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã làm hồ sơ, đăng ký thăm gia chương trình.

        Hình ảnh tại Hội nghị

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề