Tập huấn nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp phường trong khu vực phòng thủ thành phố TDM năm 2022

Ngày 12/08/2022

       Sáng ngày 12/8, Ban tổ chức diễn tập thành phố TDM tổ chức tập huấn nhiệm vụ diễn tập chiến đấu cấp phường trong khu vực phòng thủ thành phố TDM năm 2022.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

       Tại buổi tập huấn các đại biểu được tập huấn các nội dung như tổ chức, phương pháp điều hành, xử trí tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; Giới thiệu tóm tắt các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Một số vấn đề cơ bản về nội dung, phương thức lãnh đạo và hoạt động của cấp ủy địa phương trong diễn tập chiến đấu cấp phường trong khu vực phòng thủ thành phố; tổ chức phương pháp diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp phường; hướng dẫn một số văn bản, văn kiện trong diễn tập chiến đấu cấp phường trong khu vực phòng thủ thành phố; hướng dẫn xây dựng kế hoạch, tổ chức phương pháp xử trí tình huống A2; quán triệt, phổ biến một số quy định của pháp luật về công tác Phòng chống cháy nổ và Cứu hộ cứu nạn; Hướng dẫn hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong chiến đấu phòng thủ.

       Thông qua buổi tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp diễn tập, nâng cao năng lực tham mưu, điều hành cũng như thực hành diễn tập của đội ngũ cán bộ cấp phường. Đồng thời; tập trung thảo luận, đóng góp xây dựng nội dung, phương pháp, thời gian, những vướng mắc trong việc chuẩn bị để tổ chức diễn tập đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

       Hình ảnh tại buổi tập huấn

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề