Phường Phú Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5

Ngày 29/08/2022

        Sáng ngày 27/8, Đảng ủy phường Phú Hòa đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự hội nghị có đồng chí Phan Công Khanh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ phường, các đồng chí Cấp ủy và toàn thể cán bộ, đảng viên 20 chi bộ trực thuộc cùng tham dự.

Hình ảnh tại Hội nghị

        Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thanh Long- Ủy viên Ban Thường vụ- Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy- Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP.TDM triển khai, quán triệt các nội dung trong Nghị quyết hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”…

        Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được địa phương triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng. Qua hội nghị học tập, nhằm giúp đảng viên nắm vững nội dung Nghị quyết cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó tiếp tục nghiên cứu để xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của bản thân trong thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng trong thời gian tiếp theo.

       Hình ảnh tại Hội nghị

Minh Nhựt (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề