Hội thảo quy định nhiệm vụ Hội cựu chiến binh tham gia tổ chức tang lễ hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam từ trần

Ngày 15/09/2022

       Sáng ngày 14/9, Hội cựu chiến binh thành phố TDM tổ chức Hội thảo quy định nhiệm vụ Hội cựu chiến binh tham gia tổ chức tang lễ hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam từ trần.

Hình ảnh tại Hội thảo

       Tại Hội thảo, các đại biểu được triển khai các nội dung như nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh cơ sở; đối tượng được Hội cựu chiến binh tham gia lễ tang; lực lượng tham gia lễ tang; quản lý sử dụng trang phục tổ quân kỳ trong lễ tang; công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức lễ tang; thực hiện phủ quân kỳ và thu quân kỳ; thông tư liên tịch số 10/2007 ngày 25/7/2007; nghi thức, phân cấp tổ chức lễ tang căn cứ vào Nghị định 62/2001 ngày 12/9/2001 của Chính phủ; thông tư liên tịch số 114/2005 ngày 1/8/2005 của Liên Bộ quốc phòng – Bộ Nội vụ;…

        Buổi hội thảo nhằm trao đổi, tiếp thu các ý kiến đóng góp của hội cựu chiến binh cơ sở về việc thực hiện quy định, nhiệm vụ của Hội cựu chiến binh tham gia lễ tang hội viên từ trần được thống nhất trong toàn quốc. Bên cạnh đó, động viên thế hệ trẻ quan tâm, chăm lo đối với các thế hệ đi trước đã có những đóng góp trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

         Hình ảnh tại Hội thảo

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề