Hội nghị chuyên đề về giáo dục lịch sử Đảng Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương

Ngày 05/10/2022

        Sáng ngày 5/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề về giáo dục lịch sử Đảng Việt Nam và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Tham dự hội nghị có gần 300 cán bộ, công chức, đảng viên các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thành phố cùng 14 phường.

Hình ảnh tại Hội nghị

         Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các nội dung như Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập, bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam; thắng lợi của Cách mạng tháng 8 năm 1945, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; thắng lợi của các cuộc kháng chiến ngoại xâm, hoàn thành cách mạng dân tộc; thành tựu của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam giai đoạn 1954-1986; thắng lợi của công cuộc đổi mới đưa đất nước ta ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; giới thiệu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Dương; quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương…

        Thông qua hội nghị, nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; đồng thời nâng cao lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

         Hình ảnh tại Hội nghị

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề