Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

2449/QÐ-UBND

06/08/2020
...
Quyết định
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Khác

Quyết định giao chỉ tiêu điều chỉnh KH đầu tư công trung hạn 2016-2020( lần 3)