Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN

2893/QÐ-UBND

30/09/2020
Trần Thanh Liêm
Quyết định
UBND tỉnh Bình Dương

Công khai TTHC

việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên; Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục)