Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Thành phố Thủ Dầu Một


Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Thủ Dầu Một Ngày 26/05/2023

 

CUỘC THI TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ THỦ DẦU MỘT – 2023

Ngày 17/4/2023, Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ Thủ Dầu Một theo đó, nội dung Kế hoạch cụ thể:

* Đối tượng dự thi:

- Cán bộ công chức, đảng viên thuộc các ban, ngành, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các Chi - Đảng bộ trực thuộc.

- Công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc trong và ngoài thành phố Thủ Dầu Một.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, thư ký không được tham gia Cuộc thi này.

Xem thêm