Thông báo


Công nhận kết quả trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường Ngày 31/08/2022

Công nhận kết quả trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường


Phê duyệt kết quả trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã Ngày 31/08/2022

Phê duyệt kết quả trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã


Viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 02/9/2022 Ngày 26/08/2022

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 02/9/2022


Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một năm học 2022-2023 Ngày 05/08/2022

Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một năm học 2022-2023


Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã Ngày 15/07/2022

Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã


Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Bình Dương” giai đoạn 1930 - 2020 Ngày 05/07/2022

Thi trực tuyến “Tìm hiểu Lịch sử Dân vận Đảng bộ tỉnh Bình Dương” giai đoạn 1930 - 2020


Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã Ngày 30/06/2022

Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã


Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 15 tháng 6 năm 2022 Ngày 17/06/2022

Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 15 tháng 6 năm 2022


Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 Ngày 27/04/2022

Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1/5


Công khai Thông báo Thi tuyển chức danh Phó Trưởng Đài Truyền thanh Ngày 29/03/2022

Thi tuyển chức danh Phó Trưởng Đài Truyền thanh

Xem thêm