Thông báo


Thông báo tuyển dụng công chức cấp phường năm 2020 Ngày 19/10/2020

Tuyển dụng công chức cấp phường năm 2020Thông báo thi tuyển chức danh Trưởng phòng Nội vụ thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT Ngày 17/09/2020

Thi tuyển chức danh Trưởng phòng nội vụ thành phố, Phó Giám đốc Trung tâm VHTTTT


Về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 Ngày 17/09/2020

Nhằm phòng tránh lây nhiễm chéo dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của tổ chức, công dân (Gọi chung là Quý khách) đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và nhân viên làm việc tại Trung tâm


Thông báo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9 Ngày 28/08/2020
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, treo Quốc kỳ và nghỉ lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 2/9

V/v cuộc thi “Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi” năm 2020 Ngày 15/07/2020
Nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia Cuộc thi, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 1) Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức làm công tác dân tộc cấp huyện, cấp xã triển khai cuộc thi “Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi” năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai cuộc thi đến các hội viên của Hội và phát động rộng rãi trong quần chúng nhân dân biết và tham gia cuộc thi.

Về việc bố trí quầy tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một Ngày 05/05/2020
Bố trí quầy tiếp nhận và trả hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một

Về việc hạn chế giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một trong tình hình dịch Covid – 19 bùng phát Ngày 27/04/2020
Về việc hạn chế giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một trong tình hình dịch Covid – 19 bùng phát

Về việc treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 1/5 Ngày 22/04/2020
Treo Quốc kỳ, nghỉ lễ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020) và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Thông báo về việc hạn chế giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một Ngày 10/04/2020
Về việc hạn chế giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát

Xem thêm