Thông báoVề việc đóng góp ý kiến Biểu trưng (Logo) thành phố Thủ Dầu Một Ngày 16/08/2023

Tháng 4/2023  Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) thành phố Thủ Dầu Một. Cuộc thi nhằm lựa chọn mẫu Biểu trưng (Logo) thể hiện nét đặc trưng tiêu biểu nhất về thành phố Thủ Dầu Một, phục vụ hình ảnh đối ngoại và các sự kiện chính trị văn hóa của thành phố trong thời gian tới.

 Sau quá trình xét chọn, thành phố đã chọn được ba (03) tác phẩm Biểu trưng (Logo), có thiết kế đẹp và đạt nội dung yêu cầu.

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một trân trọng thông báo đến toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố, đồng thời xin ý kiến đóng góp cho các tác phẩm Biểu trưng (Logo) để làm cơ sở lựa chọn 01 mẫu Biểu trưng (Logo) xuất sắc nhất sử dụng làm Biểu trưng (Logo) cho thành phố Thủ Dầu Một.
Xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã Ngày 10/07/2023

Nhu cầu xét tuyển 01 vị trí: Chỉ huy trưởng Quân sự phường Hòa Phú

Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đã bị đình chỉ hoạt động Ngày 29/06/2023

Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đã bị đình chỉ hoạt động


Xem thêm