Thông báo


Ngưng chôn cất tại nghĩa trang nhân dân Truông Bồng Bông Ngày 13/01/2021

Ngưng chôn cất tại nghĩa trang nhân dân Truông Bồng Bông, kể từ ngày 01/01/2021


Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2020 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Ngày 27/12/2020

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2020 trên địa bàn thành phố  Thủ Dầu MộtThông báo Kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2020 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Ngày 09/12/2020

Kết quả điểm thi Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2020 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một
Kế hoạch ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2020 Ngày 15/11/2020

Kế hoạch ôn tập cho kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2020


Thông báo: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp phát CMND, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một Ngày 28/10/2020

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp phát CMND, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một


Thông báo tuyển dụng công chức cấp phường năm 2020 Ngày 19/10/2020

Tuyển dụng công chức cấp phường năm 2020


Xem thêm