Cung cấp dịch vụ công 3, 4

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tại Công văn số 1498/UBND-VX ngày 27/07/2020 V/v thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ;

Nhằm phòng tránh lây nhiễm chéo dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của tổ chức, công dân  (Gọi chung là Quý khách) đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và nhân viên làm việc tại Trung tâm; Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố đề nghị Quý khách cùng phối hộp thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

1. Tổ chức, công dân khi đến Trung tâm liên hệ giải quyết thủ tục hành chính xin vui lòng thực hiện việc rửa tay sát khuẩn trước khi vào giao dịch tại các quầy (Nước sát khuẩn đã được Trung tâm bố trí tại bàn phía bên ngoài cửa chính ).

2. Luôn đeo khẩu trang đúng cách phòng chống dịch khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;

3. Khuyến khích tổ chức và công dân chọn hình thức giao dịch (nộp và trả hồ sơ tận nhà) giải quyết thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích; nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 47 TTHC thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dủng; Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống văn bằng chứng chỉ, Hộ tịch; Hoạt động xây dựng; Lưu thông hàng hóa trong nước; Quản lý nhà nước về Hội; Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; Viễn thông và internet (đính kèm Phụ lục).

Tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ (điền thông tin vào các Biểu mẫu thành phần hồ sơ) trước khi nộp theo cách thức sau: tìm hiểu thủ tục hành chính, tải biểu mẫu bằng cách truy cập Cổng thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, địa chỉ https://thudaumot.binhduong.gov.vn - chọn DỊCH VỤ CÔNG - Chọn TTHC cần tìm – tải mẫu đơn chuẩn bị điền thông tin vào thành phần hồ sơ.

Trong quá trình thực hiện hoàn thiện hồ sơ (điền thông tin vào các Biểu mẫu thành phần hồ sơ) và gửi trực tuyến có vướng mắc, khó khăn đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ qua các nhân viên thuộc Trung tâm PVHCC thành phố theo các số điện thoại, địa chỉ Email để được tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra trước nội dung đã điền thông tin, nếu chưa chính xác sẽ có phản hồi để điểu chỉnh:

+ TTPVHCC: 02743.891.279; địa chỉ Email: ttpvhcc@binhduong.gov.vn

+ Nhân viên Huỳnh Nguyễn An Duy;

số điện thoại: 0907.07.68.69;

địa chỉ email: huynhnguyenanduy@gmail.com;

+ Nhân viên Nguyễn Trường Hải;

số điện thoại:  0913.629.260;

địa chỉ email: haint.tdm@binhduong.gov.vn

+ Nhân viên Võ Hữu Dương

số điện thoại: 0937473332;

địa chỉ email: vohuuduong1201@gmail.com

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một trân trọng thông báo, rất mong các tổ chức, công dân đồng tình hỗ trợ, phối hợp thực hiện tốt các giải pháp; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch, quyết không để dịch bệnh trở lại./.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Lê Thị Thanh Loan

Giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Công khai TTHC


Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
759/QÐ-UBND 25/03/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
3650/QÐ-UBND 02/12/2020 31/12/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chi tiết
2541/QÐ-UBND 25/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn) Chi tiết
3431/QÐ-UBND 13/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
3430/QÐ-UBND 13/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại, hòa giải thương mại, trọng tài thương mại và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Chi tiết
2648/QÐ-UBND 09/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
3335/QÐ-UBND 06/11/2020 việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
3146/QÐ-UBND 29/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Cấp bản sao trích lục hộ tịch, Đăng ký khai sinh....) Chi tiết
3146/QÐ-UBND 29/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
2961/QÐ-UBND 02/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) - Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)-) Chi tiết
Tổng số: 55