chung tay cải cách thủ tục hành chính

 

 

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH


THÔNG BÁO

TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

► Nội dung và địa chỉ phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

Về việc tiếp nhận ý kiến của tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công UBND thành phố Thủ Dầu Một

         

Nhằm giúp Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một nhìn nhận tổng quan về công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông nói riêng, UBND thành phố Thủ Dầu Một rất mong nhận được sự góp ý chân tình của các tổ chức và công dân khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công UBND thành phố Thủ Dầu Một.

Nội dung góp ý: Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước như: từ chối thực hiện, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính; tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật; sách nhiễu, gây phiền hà, đùn đẩy trách nhiệm; không niêm yết công khai, minh bạch thủ tục hành chính hoặc niêm yết công khai không đầy đủ các thủ tục hành chính tại nơi giải quyết thủ tục hành chính; thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã hết hiệu lực thi hành hoặc trái với nội dung thủ tục hành chính được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính...

(Kèm mẫu phiếu phản ánh, kiến nghị - Tổ chức, cá nhân đánh dấu vào ô chọn tương ứng ý kiến nhận xét của mình).

Ủy Ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thông báo các nơi tiếp nhận ý kiến phản ánh trực tiếp và số điện thoại lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND thành phố; Lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công để tổ chức, công dân thuận lợi liên hệ phản ánh, kiến nghị như sau:

* Lãnh đạo UBND thành phố

1. Bà Nguyễn Thu Cúc  –  Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0918.555539

2. Ông Võ Chí Thành  –  Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0918078081

3. Ông Trần Sĩ Nam  –  Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0918.227294

4. Ông Trần Bảo Lâm – Phó Chủ tịch UBND

Số điện thoại: 0919500522

 

* Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thành phố

1. Ông Hồ Quốc Cảnh – Chánh Văn phòng.

Số điện thoại: 097.6764779

 

* Lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố

1. Ông Hồ Quốc Cảnh – Chánh Văn phòng; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Số điện thoại: 097.6764779

2. Bà Lưu Mỹ Dung – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

           Số điện thoại: 090.9308669

 

* Tiếp nhận ý kiến phản ánh trực tiếp tại Trung tâm qua số điện thoại 0274-3814.520 – (Nhân viên Tư vấn, hướng dẫn thuộc Trung tâm ghi nhận qua điện thoại và cập nhật vào sổ theo dõi phản ánh kiến nghị trình Giám đốc Trung tâm xem xét, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo UBND, lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo giải quyết).

Ủy ban nhân dân thành phố rất mong nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, công dân đối với nhân viên Trung tâm tiếp nhận hồ sơ; cán bộ, công chức phòng ban chuyên môn tham mưu giải quyết thủ tục hành chính nhằm giúp đơn vị kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, phục vụ ngày càng tốt hơn, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân để làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm./.

Giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Công khai TTHC


Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
1215/QÐ-UBND 26/04/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương Chi tiết
1214/QÐ-UBND 26/04/2024 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến Chi tiết
1109/QÐ-UBND 19/04/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
1030/QÐ-UBND 10/04/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
618/QÐ-UBND 14/03/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
576/QÐ-UBND 08/03/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
575/QÐ-UBND 08/03/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
446/QÐ-UBND 19/02/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
281/QÐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
256/QÐ-UBND 31/01/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
Tổng số: 131