công khai thủ tục hành chính


Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
2541/QÐ-UBND 25/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn) Chi tiết
3431/QÐ-UBND 13/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
3430/QÐ-UBND 13/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại, hòa giải thương mại, trọng tài thương mại và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Chi tiết
2648/QÐ-UBND 09/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
3335/QÐ-UBND 06/11/2020 việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
3146/QÐ-UBND 29/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Cấp bản sao trích lục hộ tịch, Đăng ký khai sinh....) Chi tiết
3146/QÐ-UBND 29/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
2961/QÐ-UBND 02/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) - Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)-) Chi tiết
2893/QÐ-UBND 30/09/2020 việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Lĩnh vực Giáo dục Thường xuyên; Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; Lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục) Chi tiết
2814/QÐ-UBND 26/09/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường liên quan tới tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
Tổng số: 53