Lịch tiếp công dân


Lịch tiếp công dân của Thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố quý I/2021 Ngày 12/01/2021

Lịch tiếp công dân của Thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố quý I/2021


Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một Quý I/2020 Ngày 21/01/2020
Lịch tiếp công dân của Thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một Quý I/2020

Lịch tiếp công dân quí I/2020 của Đại biểu HĐND Thành Phố Ngày 26/12/2019
Lịch tiếp công dân quí I/2020 của Đại biểu HĐND Thành Phố

Thông báo lịch tiếp dân của thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thành phố Thủ Dầu Một quý IV/2019 Ngày 01/10/2019
Thông báo lịch tiếp dân của thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thành phố Thủ Dầu Một quý IV/2019

Lịch tiếp công dân của Thường trực Thành uỷ, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một quý III/2019 Ngày 05/08/2019
Lịch tiếp công dân của Thường trực Thành uỷ, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một quý III/2019

Thông báo lịch tiếp công dân của thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một quý I/2019 Ngày 04/04/2019
Lịch tiếp công dân của thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một quý I/2019

Xem thêm

Tìm kiếm