hướng dẫn đăng ký tài khoản

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN và Doanh nghiệp TRÊN CỔNG DVC TỈNH BÌNH DƯƠNG

 

 

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN 

 

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU VÀ THANH TOÁN

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TRÊN TRANG DỊCH VỤ CÔNG 

 

 

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN BẰNG CHUYỂN KHOẢN