CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH


Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn, tỷ lệ 1/500 nhà máy chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên SKM Việt Nam tại Một phần lô CN16, đường số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 15/04/2024

Ngày 26/03/2024, ban Quản lý các Khu Công nghiệp ban hành Quyết định số 97/QĐ-BQL về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn, tỷ lệ 1/500 nhà máy chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên SKM Việt Nam tại Một phần lô CN16, đường số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung Quyết định như sau:


Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy Công ty TNHH Asama Japan International Việt Nam tại Một phần lô CN 10, đường N6, đường Số 4 và đường Số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Ngày 15/04/2024

Ngày 29/03/2024,  Ban Quản lý Các Khu Công Nghiệp tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 99/QĐ-BQL về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy Công ty TNHH Asama Japan International Việt Nam tại Một phần lô CN 10, đường N6, đường Số 4 và đường Số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung Quyết định như sau:


Công bố phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Công ty TNHH Công nghiệp New Motion (địa điểm 3 và 4) tại lô D1, D2, D3, D4, D5 Khu Công nghiệp Phú Tân, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 09/04/2024

Ngày 02/04/2024, Ban Quản lý các KCN Bình Dương đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-BQL về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Công ty TNHH Công nghiệp New Motion (địa điểm 3 và 4) tại lô D1, D2, D3, D4, D5 Khu Công nghiệp Phú Tân, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung Quyết định phê duyệt như sau:

 


Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọc tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất 2 - Công ty TNHH UE Furniture Việt Nam, Một phần lô CN11, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bỉnh Dương. Ngày 05/04/2024

Ngày 26/03/2024, Ban Quản lý các khu Công Nghiệp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 98/QĐ-BQL về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọc tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất 2 - Công ty TNHH UE Furniture Việt Nam, Một phần lô CN11, đường số 5, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bỉnh Dương.

Nội dung cụ thể như sau:


Công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hiệp Phát 2, Tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Ngày 05/04/2024

Ngày 31/01/2019, UBND thành phố Thủ Dầu Một đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Hiệp Phát 2, Tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung Quyết định phê duyệt như sau:

 


Công bố điều chỉnh cục Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một tại vị trí khu vực Thành uỷ - Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ) Ngày 29/03/2024

Ngày 22/03/2024, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một tại vị trí Khu vực thành uỷ - Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một (cũ).

Nội dung Quyết định phê duyệt như sau:


Công bố đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Sản phẩm nhựa ngũ kim Minh Việt (Việt Nam), thuộc Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Ngày 19/02/2024

Ngày 06/02/2024, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-BQL Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn (Quy hoạch tổng mặt bằng) tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Sản phẩm nhựa ngũ kim Minh Việt (Việt Nam), thuộc Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung chi tiết của Quyết định số 56/QĐ-BQL download tại phía dưới.

Xem thêm