CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH


Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một (Quy hoạch năm 2012) Ngày 12/09/2023

Ngày 07/9/2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 Về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một (Quy hoạch năm 2012)

Nội dung chính như sau:


Công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi, tại phường Hòa Phú Ngày 12/09/2023

- Ngày 28/8/2023, Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã ban hành Quyết định số 3054/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở, tái định cư Hòa Lợi, tại phường Hòa Phú. 

- Nội dung chính như sau:


Công bố điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bệnh viện đa khoa 1500 giường & Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương, phường Định Hòa Ngày 02/08/2023

         Ngày 25/7/2023, Uỷ ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã ban hành Quyết định số 2451/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bệnh viện đa khoa 1500 giường & Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Dương, phường Định Hòa.

         

         


Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án chung cư H9, tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 18/07/2023

          Ngày 05/7/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND phê duyệt về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án chung cư H9, tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

          Nội dung điều chỉnh quy hoạch:


Công bố điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000) Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương tại phường Hoà Phú và Phú Tân (vị trí dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương) Ngày 18/07/2023

     Ngày 23/6/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND phê duyệt về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung (quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000) Khu liên hợp Công nghiệp – Dịch vụ – Đô thị Bình Dương (vị trí dự án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương), tại phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Xem thêm