CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUY HOẠCH


Công bố Quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết (phương án tổng mặt bằng) Khu nhà ở Sunflower II thuộc lô N4, N6 Khu liên hiệp Công nghiệp- Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngày 18/07/2024

Ngày 15/07/2024, UBND tỉnh Bih2 Dương ban hành Quyết định số 2074/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết (phương án tổng mặt bằng) Khu nhà ở Sunflower II thuộc lô N4, N6 Khu liên hiệp Công nghiệp- Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Nội dung cụ thể như sau:


Công bố Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam tại lô A4, A5, A10, A11, đường Đại Đăng 3, đường N2, khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 18/07/2024

Ngày 12/07/2024, Ban quản lý các KCN Bình Dương ban hành Quyết định số 256/QĐ-BQL về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất công ty TNHH Nan Pao Materials Việt Nam tại lô A4, A5, A10, A11, đường Đại Đăng 3, đường N2, khu công nghiệp Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung Quyết định cụ thể như sau:


Công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án: Medlog depot Bình Dương tại một phần lô CN20, Đường số 7, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ngày 15/07/2024

Ngày 02/07/2024, Ban Quản lý Các KCN Bình Dương ban hành Quyết định số 237a/QĐ-BQL về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọntỷ lệ 1/500 Dự án: Medlog depot Bình Dương tại một phần lô CN20, Đường số 7, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. 

Nội dung cụ thể như sau:


Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (bổ sung số liệu, các chỉ tiêu quy hoạch) tại lô A4 khô đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 05/07/2024

Ngày 27/06/2024, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (bổ sung số liệu, các chỉ tiêu quy hoạch) tại lô A4 khô đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Quyết định có nội dung như sau:


Công bố phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy 2 Công ty TNHH Carryingmate Industries Việt Nam, tại một phần lô CN19, đường số 6 và đường N1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Ngày 14/05/2024

Ngày 03/05/2024, Ban Quản lý Các Khu Công Nghiệp Bình Dương đã phê duyệt Quyết định số 136/QĐ-BQL về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà máy 2 Công ty TNHH Carryingmate Industries Việt Nam, tại một phần lô CN19, đường số 6 và đường N1, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung Quyết định như sau:


Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà xưởng cho thuê của Công ty Cổ phần Công nghiệp DSVK tại lô CN6, đường N4, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Ngày 23/04/2024

Ngày 12/04/2024, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp ban hành Quyết định số 117/QĐ-BQL về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Dự án: Nhà xưởng cho thuê của Công ty Cổ phần Công nghiệp DSVK tại lô CN6, đường N4, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung Quyết định như sau:


Công bố Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn, tỷ lệ 1/500 nhà máy chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên SKM Việt Nam tại Một phần lô CN16, đường số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 15/04/2024

Ngày 26/03/2024, ban Quản lý các Khu Công nghiệp ban hành Quyết định số 97/QĐ-BQL về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng rút gọn, tỷ lệ 1/500 nhà máy chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên SKM Việt Nam tại Một phần lô CN16, đường số 4, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nội dung Quyết định như sau:

Xem thêm