Lịch sử văn hóa

Thành phố Thủ Dầu Một hiện có 05 di tích, lịch sử được công nhận ở cấp Quốc gia, 07 di tích, lịch sử được công nhận ở cấp tỉnh.

I. DI TÍCH LỊCH SỬ

1. Di tích cấp Quốc gia:

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Nhà tù Phú Lợi

P. Phú Lợi, Tp.TDM

92/VH/QĐ

10/07/1980

2

Chùa Hội Khánh

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

3

Nhà cổ Trần Công Vàng

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

4

Nhà cổ Trần Văn Hổ

P. Phú Cường, Tp.TDM

43/VH/QĐ

07/01/1993

5

Đình Tân An

P. Tân An, Tp TDM

1261/QĐ-BVHTTDL

26/4/2014

2. Di tích cấp tỉnh:

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Đình thần Phú Cường (Bà Lụa)

P. Phú Thọ, Tp. TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

2

Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

Tân An, Tp. TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

3

Trường Kỹ Thuật Bình Dương

Thành phố Thủ Dầu Một

3135/QĐ-UBND

07/07/2006

4

Lò Lu Đại Hưng

xã Tương Bình Hiệp, Tp. TDM

4815/QĐ-UBND

30/10/2006

5

Đình Tương Bình Hiệp

Tương Bình Hiệp, Tp. TDM

5033/QĐ-UBND

19/11/2007

6

Mộ Võ Văn Vân

khu 3, phường Chánh Nghĩa, Tp. TDM

3264/QĐ-UBND

21/10/2008

7

Đình Thần Tương Hiệp

đường Bùi Ngọc Thu, khu phố 8, phường Hiệp An, TP TDM

2068/QĐ-UBND

15/8/2023

 

II. DANH SÁCH ĐÌNH, CHÙA, MIẾU (16 Đình Thần; 26 Miếu; 38 Chùa)

STT

SỐ LƯỢNG

ĐÌNH CHÙA MIẾU

ĐỊA CHỈ

 

PHÚ LỢI

   

1

 

Đình Thần Phú Lợi

Khu phố 1

2

 

Đình Thần Phú Thuận

Khu phố 6

3

 

Chùa Phước An

Khu phố 3

 

PHÚ MỸ

   

4

 

Chùa Long Sơn

Khu phố 3

5

 

Đình Thần Hàm An

Khu phố 4

6

 

Đình Thần Phú Hữu

Khu phố 1

7

 

Đình Thần An Mỹ, Phú Mỹ

Khu phố 6

8

 

Miếu

Khu phố 5

9

 

Miếu

Khu phố 2

 

ĐỊNH HÒA

   

10

 

Đình Thần Hòa An

Khu phố 1

11

 

Đình Thần Tương Hòa

Khu phố 5

12

 

Chùa Vân Sơn

Khu phố 1

13

 

Chùa Phước Thạnh

Khu phố 6

14

 

Tịnh xá Ngọc Định

Khu phố 4

15

 

Miếu Bà

Khu phố 6

 

HÒA PHÚ

   

16

 

Chùa Hội An

Khu phố 2

17

 

Chùa Long Ân

Khu phố 2

18

 

Miếu Bà Thiên Hậu

Khu phố 2

 

PHÚ THỌ

   

19

 

Đình Thần Phú Cường (Bà Lụa)

Khu phố 6

20

 

Đình Thần Phú Văn

Khu phố 7

21

 

Miếu

Khu phố 5

22

 

Miếu

Khu phố 6

23

 

Miếu

Khu phố 6

24

 

Miếu

Khu phố 8

 

CHÁNH MỸ

   

25

 

Đình Thần Chánh Mỹ

KP Chánh Lộc 7

26

 

Chùa Phật Học

KP Chánh Lộc 2

27

 

Chùa Phước Long

KP Chánh Lộc 7

28

 

Chùa Linh Sơn

KP Chánh Lộc 1

29

 

Chùa Oai Đức

KP Chánh Lộc 2

 

TƯƠNG BÌNH HIỆP

   

30

 

Chùa Long Quang

Khu phố 3

31

 

Đình Thần Tương Bình Hiệp

Khu phố 2

32

 

Tịnh xá Ngọc Hiệp

Khu phố 5

 

PHÚ HÒA

   

33

 

Tịnh xá Ngọc phú

Khu phố 2

34

 

Miễu Ông Cò

Khu phố 1

35

 

Chùa An Lạc

Khu phố 5

36

 

Chùa An Hòa

Khu phố 9

37

 

Đình thần Phú Hòa

Khu phố 5

 

HIỆP THÀNH

   

38

 

Đình Thần Chánh An

Khu phố 1

39

 

Chùa Hội Sơn

Khu phố 1

40

 

Chùa Kim Sơn

Khu phố 2

41

 

Chùa Đức Sơn

Khu phố 4

42

 

Chùa Phổ Tịnh

Khu phố 5

43

 

Tịnh xá Ngọc Chánh

Khu phố 2

44

 

Tịnh xá Ngọc Châu

Khu phố 7

45

 

Miếu Ông Lớn

Khu phố 3

46

 

Miếu Bà Ngũ Hành

Khu phố 3

47

 

Miếu Bà Cửu thiên huyền nữ

Khu phố 3

 

CHÁNH NGHĨA

   

48

 

Chùa Tây Tạng

Khu phố 10

49

 

Chùa Bửu Nghiêm

Khu phố 9

50

 

Chùa Long Thọ

Khu phố 10

51

 

Chùa Thiên Thắng

Khu phố 3

52

 

Chùa Vạn Phước

Khu phố 7

53

 

Chùa Thanh Long

Khu phố 12

54

 

Tịnh xá Ngọc Bình

Khu phố 9

55

 

Miếu Cây Chiêu Liêu

Khu phố 3

56

 

Miếu Bà Thiên Hậu

Khu phố 8

57

 

Miếu Bà Linh Sơn Thánh Mẫu

Khu phố 10

58

 

Miếu Tổ

Khu phố 1

59

 

Miếu Phước An

Khu phố 7

60

 

Miếu Phước Võ Điện

Khu phố 9

61

 

Miếu Bích Liên Đình

Khu phố 7

 

PHÚ CƯỜNG

   

62

 

Chùa Phổ Thiện Hòa

 

63

 

Chùa Hội Khánh

Khu phố 2

64

 

Miếu Thanh An

Khu phố 4

65

 

Miếu bà Thiên Hậu

 

66

 

Chùa Thuận Thiên

Khu phố 4

67

 

Chùa Linh Không Đàn

Khu phố 3

 

HIỆP AN

   

68

 

Miếu Bà Thiên Hậu (Bưng Cầu)

Khu phố 5

69

 

Miếu Bà

Khu phố 9

70

 

Đình Tương Hiệp

Khu phố 8

71

 

Chùa Thiên Tôn

Khu phố 5

72

 

Chùa Tây Phương

Khu phố 9

 

TÂN AN

   

73

 

Đình Tân An

Khu phố 1

74

 

Đình An Phú

Khu phố 5

75

 

Chùa Phước Hưng

Khu phố 6

76

 

Chùa Long Minh

Khu phố 3

77

 

Thiền viện Phúc Trường

Khu phố 3

78

 

Miếu Dên Dên

Khu phố 7

79

 

Miếu Cây Gõ

Khu phố 9

80

 

Miếu Cây Gõ

Khu phố 5