Văn bản quy phạm pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
17/QÐ-UBND 07/01/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
5718/QÐ-UBND 31/12/2020 về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tieu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Chi tiết
2574/TB-UBND 10/12/2020 về việc công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2021 (Dự toán trình HĐND thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
3650/QÐ-UBND 02/12/2020 31/12/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chi tiết
2541/QÐ-UBND 25/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn) Chi tiết
3431/QÐ-UBND 13/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
3430/QÐ-UBND 13/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thừa phát lại, hòa giải thương mại, trọng tài thương mại và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải thương mại, trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương Chi tiết
2648/QÐ-UBND 09/11/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
3335/QÐ-UBND 06/11/2020 việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của của Sở Tài nguyên và Môi trường/Cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
3146/QÐ-UBND 29/10/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
Tổng số: 185