Văn bản quy phạm pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
759/QÐ-UBND 25/03/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
1190/QÐ-UBND 12/03/2021 Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021 -2026 - Số 11 Chi tiết
21/SNV-XDCQ-CCHC-CTTN 09/03/2021 V/v lập danh sách cử tri và thẻ cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
08/NQ-UBBC 04/03/2021 Về việc ấn định, công bố số Đơn vị bầu cử và số Đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND thành phố Thủ Dầu Một, nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
502/UBND-VX 04/03/2021 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong việc cưới, việc tang Chi tiết
07/QÐ-UBBC 03/03/2021 Thành lập Tiểu ban An ninh trật tự và Y tế thuộc Ủy ban bầu cử thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
454/UBND-VX 26/02/2021 V/V thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố TDM trong tình hình mới Chi tiết
350/SNV-VP 24/02/2021 V/v chuẩn bị điều kiện hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Chi tiết
05/TB-UBBC 19/02/2021 Về tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chi tiết
384/UBND-VX 15/02/2021 V/V tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 Chi tiết
Tổng số: 200