Văn bản quy phạm pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
5868/QÐ-UBND 30/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
3066/QÐ-UBND 29/12/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Chi tiết
2879/QÐ-UBND 14/12/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Uỷ ban nhân dân cấp huyện / Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
1510/TB-UBND 13/12/2021 v/v công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2022 ( dự toán trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
510/BC-UBND 06/12/2021 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Chi tiết
446/BC-UBND 02/11/2021 Báo cáo tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 Chi tiết
1504/QÐ-UBND 01/11/2021 về việc bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât bà Vũ Thị Kim Tuyến tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Chi tiết
1058/QÐ-UBND 01/11/2021 về việc bàn giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât bà Vũ Thị Kim Tuyến tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Chi tiết
2430/QÐ-UBND 27/10/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
2426/QÐ-UBND 27/10/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
Tổng số: 287