Văn bản quy phạm pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
2255/QÐ-UBND 06/09/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương (02 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ) Chi tiết
2008/QÐ-UBND 08/08/2023 Về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
03/2023/QÐ-UBND 07/08/2023 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
1587/QÐ-UBND 21/06/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chi tiết
1416/QÐ-UBND 05/06/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chi tiết
1397/QÐ-UBND 01/06/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh bình dương (Hợp tác xã - Hộ kinh doanh) Chi tiết
1385/QÐ-UBND 31/05/2023 Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện không nhận hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 1 (từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/9/2023) (Ủy ban nhân dân cấp huyện giai đoạn 1 (từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/9/2023) là 45 thủ tục hành chính thuộc 15 lĩnh vực; Ủy ban nhân dân cấp xã giai đoạn 1 (từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/9/2023) là 20 thủ tục hành chính thuộc 09 lĩnh vực) Chi tiết
1384/QÐ-UBND 31/05/2023 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến Chi tiết
1181/QÐ-UBND 16/05/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
1178/QÐ-UBND 16/05/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương/ thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
Tổng số: 332