Văn bản quy phạm pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
391/QÐ-UBND 22/02/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
387/QÐ-UBND 22/02/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch; lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp/ thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
231/QÐ-UBND 13/02/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương (Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử) Chi tiết
5551/QÐ-UBND 26/12/2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
985/TB-UBND 15/12/2022 Công khai dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Thủ Dầu Một năm 2023 (Dự toán trình Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
3124/QÐ-UBND 25/11/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/Uỷ ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương (Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh); Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)) Chi tiết
3017/QÐ-UBND 21/11/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương (Cấp GCN đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y) Chi tiết
3018/QÐ-UBND 21/11/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương (Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)) Chi tiết
2696/QÐ-UBND 31/10/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương Chi tiết
2712/QÐ-UBND 31/10/2022 Ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chi tiết
Tổng số: 315