Văn bản quy phạm pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
1215/QÐ-UBND 26/04/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương Chi tiết
1214/QÐ-UBND 26/04/2024 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần và dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến Chi tiết
1109/QÐ-UBND 19/04/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
222/TB-UBND 11/04/2024 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một quý I năm 2024 Chi tiết
1030/QÐ-UBND 10/04/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
618/QÐ-UBND 14/03/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
576/QÐ-UBND 08/03/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa, thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
575/QÐ-UBND 08/03/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
446/QÐ-UBND 19/02/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
281/QÐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo/ Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương Chi tiết
Tổng số: 355