Văn bản quy phạm pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
265/BC-UBND 11/05/2022 Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 Chi tiết
981/QÐ-UBND 27/04/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã/ Cơ quan khác tỉnh Bình Dương Chi tiết
934/QÐ-UBND 19/04/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
621/UBND-VP 08/04/2022 vv triển khai thực hiện Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Bình Dương - Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
152/TB-UBND 08/04/2022 về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách thành phố Thủ Dầu Một Quy I năm 2022 Chi tiết
381/QÐ-UBND 14/02/2022 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương Chi tiết
131/UBND-VP 24/01/2022 Triển khai thực hiện Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh Bình Dương (phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một) Chi tiết
05/2022/QÐ-UBND 22/01/2022 Ban hành Quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chi tiết
5868/QÐ-UBND 30/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
3066/QÐ-UBND 29/12/2021 Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 Chi tiết
Tổng số: 297