Văn bản quy phạm pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
5080/UBND-NC 05/10/2021 vv tăng cường công tác ứng trực tại các chốt kiểm soát liên huyện, liên tỉnh Chi tiết
5081/UBND-VX 05/10/2021 vv xây dựng vùng xanh khu nhà trọ Chi tiết
2280/QÐ-UBND 04/10/2021 Về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh/ Ủy ban nhân dân cấp huyện/ Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương Chi tiết
374/BC-UBND 30/09/2021 BC tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 Chi tiết
2221/QÐ-UBND 24/09/2021 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Giao thông vận tải/ Uỷ ban nhân dân cấp huyện/ Uỷ ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác của tỉnh Bình Dương Chi tiết
217/KH-UBND 22/09/2021 Kê hoạch triển khai tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh của Doanh nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp theo mô hình 03 xanh :" nhà máy xanh, nhà trọ xanh và công nhân xanh " để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới Chi tiết
214/KH-UBND 17/09/2021 Kế hoạch thực hiện các chốt kiểm tra soát người và phương tiện di chuyển trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một sau ngày 20/9/2021 Chi tiết
2164/QÐ-UBND 13/09/2021 V/v công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ/ UBND cấp huyện/ UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Chi tiết
1125/QÐ-UBND 06/09/2021 vv giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ông Thân Quốc Hưng tại phường Định Hoà, tp TDM, Bình Dương. Chi tiết
1126/QÐ-UBND 06/09/2021 vv giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bà Trần Nguyễn Thoại Nguyên tại phường Định Hoà, tp TDM, Bình Dương. Chi tiết
Tổng số: 272