Góp ý dự thảo VB QPPL

TÌM KIẾM VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Số ký hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu ...
334/QLÐT-QH 21/03/2024 đôn đốc nhắc nhỡ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một tại Khu đất của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Tấn Lợi, và tại khu vực ngã năm Phước Kiến, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một (lần 1) Chi tiết
335/QLÐT-QH 21/03/2024 đôn đốc nhắc nhở tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Thành phố Thủ Dầu Một tại Khu vực trụ sở Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương (cữ) và vùng phụ cận, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một (lần 1) Chi tiết
275/QLÐT-QH 11/03/2024 V/v Lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Phú Thọ tại vị trí thực hiện dự án Khu tái định cư 2 trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
1040/UBND-VP 30/05/2022 Về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040 Chi tiết
2456/UBND-VP 08/10/2021 v/v lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
1571/UBND-VP 30/06/2021 V/V lấy ý kiến dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
2024/UBND-KT 08/10/2020 Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
2024/UBND-KT 08/10/2020 Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021của thành phố Thủ Dầu Một Chi tiết
Tổng số: 8