Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN GÓP Ý DỰ THẢO

V/V lấy ý kiến dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một

01/07/2021
30/07/2021
Công văn
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Văn bản lấy ý kiến góp ý

V/V lấy ý kiến dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một

V/V lấy ý kiến dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Thủ Dầu Một