Chi tiết văn bản

CHI TIẾT VĂN BẢN GÓP Ý DỰ THẢO

Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040

30/05/2022
30/06/2022
Công văn
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Văn bản lấy ý kiến góp ý

Về việc lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040

lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một đến năm 2040