UBND CÁC PHƯỜNG

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN 14 PHƯỜNG

(tính đến tháng 5 năm 2022)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ đang đảm nhận

I. PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG

1

Trương Thị Thu Hiền

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Anh Quyên

PBT TT Đảng ủy

3

Nguyễn Tấn Đạt

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Lê Ngọc Thảo

Phó Chủ tịch HĐND

5

Võ Hoàn Vũ

Phó Chủ tịch UBND

6

Tạ Trung Hiếu

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Quang Thái

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Phạm Minh Trí

Trưởng Công an

II. PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA

1

Nguyễn Văn Nhàn

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Lý Văn Minh

PBT TT Đảng ủy

3

Lê Thụy Thùy Trang

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Lý Minh Cường

Phó Chủ tịch HĐND

5

Vương Thanh Vũ

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Tân

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Văn Hiếu

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Ngô Anh Tú

Trưởng Công an

III. PHƯỜNG HIỆP THÀNH

1

Nguyễn Duy

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Hồng Kim

PBT TT Đảng ủy

3

Lê Thị Kim Cúc

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

 Lê Thị Hoài Phương

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trần Hà Hải

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Hoàng Khánh

Phó Chủ tịch UBND

7

Đoàn Thanh Phương

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Nguyễn Hoàng Nam

Trưởng Công an

IV. PHƯỜNG PHÚ LỢI

1

Phạm Minh Thiện

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Lê Thanh Liêm

PBT TT Đảng ủy

3

Nguyễn Anh Vũ

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Huỳnh Thị Bắc Hạnh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Lê Quang Thắng

Phó Chủ tịch UBND

6

Lại Thái Hòa

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Thanh Tiền

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Hoàng Ngọc Hội

Trưởng Công an

V. PHƯỜNG PHÚ THỌ

1

Phan Hữu Nghĩa

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Võ Minh Tiến

PBT TT Đảng ủy 

3

Trịnh Thị Ngọc Bích

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Lê Thanh Trà

Phó Chủ tịch HĐND

5

Dương Võ Duy Bảo

Phó Chủ tịch UBND

6

Đỗ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Hữu Hùng

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Nguyễn Duy Tâm

Trưởng Công an

VI. PHƯỜNG PHÚ HÒA

1

Phan Công Khanh

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Đoàn Minh Châu

PBT TT Đảng ủy

3

Nguyễn Thị Kim Thúy

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Phạm Thị Hương Lan

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Lê Xuân

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Lưu

Phó Chủ tịch UBND

7

Phan Thành An

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Hồ Ngọc Tạo

Trưởng Công an

VII. PHƯỜNG PHÚ MỸ

1

Phạm Văn Nồng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Hồng Yến

PBT TT Đảng ủy

3

Từ Thị Anh Đào

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Văn Minh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Thị Mỹ Khanh

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Hồng Nam

Phó Chủ tịch UBND

7

Phạm Khánh Hưng

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Hà Văn Long

Trưởng Công an

VIII. PHƯỜNG HIỆP AN

1

Nguyễn Minh Khôi

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Lê Minh Quang

PBT TT Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Đức

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Phan Chí Thiện

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Thị Ngọc Ngữ

Phó Chủ tịch UBND

7

Phạm Sĩ Liêm

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Nguyễn Hữu Tài

Trưởng Công an

IX. PHƯỜNG ĐỊNH HÒA

1

Nguyễn Thị Sương

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Hữu Nghĩa

PBT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Phạm Hùng Sơn

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Ngọc Thảo

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND

7

Ngô Minh Quang

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Vũ Lê Hồng Phong

Trưởng Công an

X. PHƯỜNG HÒA PHÚ

1

Nguyễn Văn Ân

BT. Đảng ủy - Chủ tịch UBND

2

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

PBT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

 


4

Nguyễn Minh Lâm

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trương Nhật Cường

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Chí Tâm

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng Công an

XI. PHƯỜNG PHÚ TÂN

1

 Nguyễn Văn Chệt

Bí thư Đảng ủy

2

Đỗ Văn Bình

PBT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Vi Thị Tâm Lai

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Minh Quang

Phó Chủ tịch HĐND

5

Phạm Thị Giá

Phó Chủ tịch UBND

6

Thái Văn Chót

Phó Chủ tịch UBND

7

Lại Quang Thuyên

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Trần Thị Mỹ Thủy

Trưởng Công an

XII. PHƯỜNG CHÁNH MỸ

1

Lê Thị Minh Tâm

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Thái Thi Nhân

PBT TT Đảng ủy

3

Vương Thanh Bảo

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trần Thị Hồng Châu

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Thanh Hữu

Phó Chủ tịch UBND

7

Đoàn Đang Định

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Dương Văn Kha

Trưởng Công an

XIII. PHƯỜNG TƯƠNG BÌNH HIỆP

1

Nguyễn Ngọc Khanh

Bí thư Đảng ủy

2

Võ Trung Hiếu

PBT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Trần Anh Chương

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Anh Tú

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trương Thị Kiều Chinh

Phó Chủ tịch UBND

6

Huỳnh Thị Thanh Hiền

Phó Chủ tịch UBND

7

Trương Hoàng Nhi

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Phạm Hữu Chiến

Trưởng Công an

XIV. PHƯỜNG TÂN AN

1

Phạm Thành Lê

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Lê Thị Thúy Hà

PBT TT Đảng ủy

3

Hồ Quốc Cảnh

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Dương Văn Sang

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Thanh Quốc

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Hữu Học

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Thanh Sang

Chỉ huy trưởng Quân sự

8

Nguyễn Hiền Phương

Trưởng Công an