UBND CÁC PHƯỜNG

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN 14 PHƯỜNG

(tính đến tháng 9 năm 2020)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ đang đảm nhận

I. PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG

1

Trương Thị Thu Hiền

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Anh Quyên

PBT Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Sang

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Lê Ngọc Thảo

Phó Chủ tịch HĐND

5

Võ Hoàn Vũ

Phó Chủ tịch UBND

6

Tạ Trung Hiếu

Phó Chủ tịch UBND

7

Phạm Đức Bình

Trưởng Công an

8

Nguyễn Quang Thái

Chỉ huy trưởng Quân sự

II. PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA

1

Nguyễn Văn Nhàn

Bí thư Đảng ủy

2

Trần Văn Vạn

PBT Đảng ủy

3

Lê Thụy Thùy Trang

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Lý Minh Cường

Phó Chủ tịch HĐND

5

Vương Thanh Vũ

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Tân

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Văn Hoàng

Trưởng Công an

8

Trần Hoàng Lâm

Chỉ huy trưởng Quân sự

III. PHƯỜNG HIỆP THÀNH

1

Nguyễn Duy

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Thị Hồng Kim

PBT Đảng ủy

3

Lê Thị Kim Cúc

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

 

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trần Hà Hải

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Hoàng Khánh

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Văn Hoàng

Trưởng Công an

8

Đoàn Thanh Phương

Chỉ huy trưởng Quân sự

IV. PHƯỜNG PHÚ LỢI

1

Phạm Minh Thiện

Bí thư Đảng ủy

2

Nguyễn Thị Trúc Phương

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Anh Vũ

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Huỳnh Thị Bắc Hạnh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Lại Thái Hòa

Phó Chủ tịch UBND

6

Lê Thanh Liêm

Phó Chủ tịch UBND

7

Hoàng Ngọc Hội

Trưởng Công an

8

Lê Thanh Tiền

Chỉ huy trưởng Quân sự

V. PHƯỜNG PHÚ THỌ

1

Phan Hữu Nghĩa

Bí thư Đảng ủy

2

Võ Đức Phong

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Trịnh Thị Ngọc Bích

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Lê Thanh Trà

Phó Chủ tịch HĐND

5

Dương Võ Duy Bảo

Phó Chủ tịch UBND

6

Đỗ Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Duy Tâm

Trưởng Công an

8

Nguyễn Hữu Hùng

 Chỉ huy trưởng Quân sự

VI. PHƯỜNG PHÚ HÒA

1

Phan Công Khanh

Bí thư Đảng ủy

2

Đoàn Minh Châu

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Thị Kim Thúy

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Trần Lệ Thúy

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Lê Xuân

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Lưu

Phó Chủ tịch UBND

7

Huỳnh Thanh Lâm

Trưởng Công an

8

Phan Thành An

Chỉ huy trưởng Quân sự

VII. PHƯỜNG PHÚ MỸ

1

Phạm Văn Nồng

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Đỗ Hữu Phước

PBT Đảng ủy

3

Từ Thị Anh Đào

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Văn Minh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Thị Hồng Yến

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Hồng Nam

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Minh Ngàn

Trưởng Công an

8

Phạm Khánh Hưng

Chỉ huy trưởng Quân sự

VIII. PHƯỜNG HIỆP AN

1

Nguyễn Minh Khôi

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Minh Quang

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Nguyễn Văn Đức

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Phan Chí Thiện

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Thị Kim Oanh

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Phạm Minh Thái

Phó Chủ tịch UBND

7

Mạc Như Dực

Trưởng Công an

8

Phạm Sĩ Liêm

Chỉ huy trưởng Quân sự

IX. PHƯỜNG ĐỊNH HÒA

1

Nguyễn Thị Sương

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Hữu Nghĩa

PBT Đảng ủy

3

Võ Thanh Bình

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Nguyễn Thị Thu Trang

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Ngọc Thảo

Phó Chủ tịch UBND

6

Dương Thị Mỹ Hằng

Phó Chủ tịch UBND

7

Lê Vũ Hồng Phong

Trưởng Công an

8

Ngô Minh Quang

Chỉ huy trưởng Quân sự

X. PHƯỜNG HÒA PHÚ

1


BT. Đảng ủy

2

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

PBT Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Ân

Chủ tịch UBND

4

Ngô Minh Thành

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trương Nhật Cường

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Văn Phương

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng Công an

8

Nguyễn Chí Tâm

Chỉ huy trưởng Quân sự

XI. PHƯỜNG PHÚ TÂN

1

Nguyễn Văn Sum

Bí thư Đảng ủy

2

Cao Hoàng Quyên

PBT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

3

Vi Thị Tâm Lai

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Phạm Tấn Lợi

Phó Chủ tịch HĐND

5

Phạm Thị Giá

Phó Chủ tịch UBND

6

Đỗ Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND

7

Trần Thị Mỹ Thủy

Trưởng Công an

8

Lại Quang Thuyên

Chỉ huy trưởng Quân sự

XII. PHƯỜNG CHÁNH MỸ

1

Lê Thị Minh Tâm

Bí thư Đảng ủy

2

Thái Thi Nhân

PBT Đảng ủy

3

Vương Thanh Bảo

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Đặng Thị Ngọc Thủy

Phó Chủ tịch HĐND

5

Trần Thị Hồng Châu

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Thanh Hữu

Phó Chủ tịch UBND

7

Bùi Thế Phong

Trưởng Công an

8

Đoàn Đang Định

Chỉ huy trưởng Quân sự

XIII. PHƯỜNG TƯƠNG BÌNH HIỆP

1

Nguyễn Ngọc Khanh

Bí thư Đảng ủy

2

Đoàn Đình Hữu

PBT Đảng ủy

3

Trần Anh Chương

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Trương Thị Kiều Chinh

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Ngọc Quân

Phó Chủ tịch UBND

6

Huỳnh Thị Thanh Hiền

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Văn Hiếu

Trưởng Công an

8

Trương Hoàng Nhi

Chỉ huy trưởng Quân sự

XIV. PHƯỜNG TÂN AN

1

Phạm Thành Lê

Bí thư Đảng ủy

2

Lê Thị Thúy Hà

PBT Đảng ủy

3

Hồ Quốc Cảnh

PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND

4

Dương Văn Sang

Phó Chủ tịch HĐND

5

Nguyễn Minh Hòa

Phó Chủ tịch UBND

6

Nguyễn Hữu Học

Phó Chủ tịch UBND

7

Nguyễn Minh Tâm

Trưởng Công an

8

Lê Thanh Sang

Chỉ huy trưởng Quân sự