Cơ quan, ban, ngành

Các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố

 

1. Văn phòng HĐND-UBND

 

Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp thành phố về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Văn phòng HĐND-UBND thành phố có Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng. Trong đó:

- Chánh Văn phòng: Ông Lê Hoàng Minh.

- Phó Chánh Văn phòng: Bà Dương Thị Mỹ Hằng, Bà Nguyễn Phan Quỳnh Như, Ông Nguyễn Thanh Hải.

 

2. Phòng Nội vụ

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

Phòng Nội vụ thành phố có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Trong đó:

- Trưởng phòng: Ông Lộc Trung Nghĩa.

- Phó Trưởng phòng: Bà Trần Thị Phượng, Bà Lê Thị Thanh Loan.

 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

Phòng Tài chính Kế hoạch có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Trong đó:

- Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Kim Xuân.

- Phó Trưởng phòng: Ông Huỳnh Tấn Hiệp, Bà Lê Nguyễn Trích Lan.

 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin:

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

Phòng Văn hóa và Thông tin có Trưởng phòng và 03 Phó Trưởng phòng. Trong đó:

- Trưởng phòng: Bà Huỳnh Phi Nga.

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Phan, Ông Phạm Hùng Sơn, Ông Võ Đức Phong.

 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

Phòng Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng. Trong đó:

- Trưởng phòng: Bà Võ Thị Lý.

- Phó Trưởng phòng: Ông Vương Chí Cường.

 

6. Phòng Kinh tế:

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;

Phòng Kinh tế có  01 Phó Trưởng phòng phụ trách. Trong đó:

 

- Phó Trưởng phòng: Ông Đặng Thành Tâm.

 

7. Thanh tra thành phố

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp thành phố; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố có Chánh Thanh tra và 01 Phó Chánh Thanh tra. Trong đó:

- Chánh Thanh tra: Bà Văn Nguyễn Anh Thư.

Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Trúc Phương.

 

8. Phòng Lao động Thương binh Xã hội

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

Phòng Lao động Thương binh Xã hội có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Trong đó:

- Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Thu Hồng.

- Phó Trưởng phòng: Ông Lý Văn Minh, Bà Trần Minh Tuyến.

 

9. Phòng Tư pháp:

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

Phòng Tư pháp thành phố có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Trong đó:

- Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Thu Thủy.

- Phó Trưởng phòng: Ông Thái Hoàng Nam, Ông Đoàn Đình Hữu.

 

10. Phòng Quản lý Đô thị:

 

Tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

Phòng Quản lý Đô thị có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Trong đó:

- Trưởng phòng: Ông Dương Thái Khanh.

- Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Trí, Ông Nguyễn Tấn Đạt.

 

11. Phòng Y tế:

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

Phòng Y tế có 01 Trưởng phòng: Ông Cao Thanh Tùng.

 

12. Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và 02 Phó Trưởng phòng. Trong đó:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Chệt.

- Phó Trưởng phòng: Bà Phạm Hoa Hòa, Ông Trần Trọng Khánh.