Chi tiết văn bản quy phạm pháp luật

CHI TIẾT VĂN BẢN

454/UBND-VX

26/02/2021
Nguyễn Thu Cúc
Công văn
UBND thành phố Thủ Dầu Một

Văn bản chỉ đạo Covid

V/V thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố TDM trong tình hình mới