Lịch làm việc

Tuyên truyền phổ biến pháp luật


Đổi nơi ở mới trong thời gian bao lâu phải đăng ký thường trú? Ngày 16/06/2022

Hỏi: Tôi có dự định sẽ chuyển sang sinh sống tại ngôi nhà mới. Xin hỏi, trong trường hợp tôi đã đăng ký thường trú tại một nơi nhưng chuyển chỗ ở đi nơi khác thì trong thời hạn bao lâu phải đăng ký thường trú chỗ ở mới và những địa điểm nào không được đăng ký thường trú mới?


Điều kiện để người nước ngoài được đứng tên trên sổ đỏ tại Việt Nam Ngày 16/06/2022

Hỏi: Tại Việt Nam, người nước ngoài có được đứng tên trên Sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất) hay không? Các điều kiện người nước ngoài cần đáp ứng khi đứng tên trên sổ đỏ tại Việt Nam?

Xem thêm

Liên kết