Đồng chí Nguyễn Văn Lợi- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Bình Dương dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy

Ngày 16/12/2021
Cỡ chữ: A+ A A-

        Sáng ngày 15/12, đồng chí Nguyễn Văn Lợi- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Bình Dương đã tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một năm 2021. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng.

Quang cảnh hội nghị

        Sau khi nghe dự thảo báo cáo bảng kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Dầu Một, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát biểu ý kiến đóng góp, cơ bản thống thống nhất với những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy.

         Phát biểu đánh giá về Dự thảo Bảng kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Lợi- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những thành tựu mà tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã đạt được trong năm, nhất là những kết quả trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện tốt công tác tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có sự đoàn kết, dân chủ, cùng bàn bạc, thống nhất cao, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên; đặc biệt là các quyết định chỉ đạo luôn sát cơ sở, phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra, có sự phân cấp, phân quyền rõ ràng; đã xây dựng, củng cố và tạo được thế trận lòng dân, luôn nhận được sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, nhất là trong công tác ủng hộ phòng chống dịch bệnh. Đồng chí cũng đánh giá cao và đề nghị cần phát huy việc vận dụng linh hoạt các nguồn lực để phát triển của thành phố; tiếp tục duy trì là ngọn cờ đầu của các huyện, thị thành phố của Tỉnh trong công tác cải cách thủ tục hành chính; việc phát triển đảng viên đạt và vượt chỉ tiêu trong năm nay là một điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng; Bên cạnh đó, do ảnh hưởng chung của tình hình dịch bệnh, thành phố tuy không đạt các chỉ tiêu đề ra nhưng vẫn đạt và vượt một số chỉ tiêu so với năm 2020, nhất là vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước; công tác văn hóa xã hội tiếp tục được phát huy, đã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống nhân dân cùng với việc giữ vững và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý tốt tình hình, nhất là việc bảo vệ tốt các hoạt động của lãnh đạo Tỉnh diễn ra trên địa bàn. Hệ thống chính trị luôn được tăng cường, các hoạt động của Mặt trận và đoàn thể đạt hiệu quả, đã huy động được đoàn viên, hội viên và nhân dân chung sức đồng lòng tham gia phòng chống dịch.

        Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cơ bản thống nhất những kết quả mà tập thể Ban Thường vụ Thành ủy đã đạt được trong năm 2021 cũng như những hạn chế đã nêu trong dự thảo bảng kiểm điểm, đề nghị tập thể Ban Thường vụ phải tự soi, tự rà soát và tự khắc phục những hạn chế cũng như tiếp tục phát huy những thế mạnh đã đạt được.

       Đồng chí chỉ đạo địa phương cần tiếp tục tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó, phải kịp thời phát hiện và điều trị sớm F0, giảm tử vong F0, tăng cường triển khai tiếp tục công tác tiêm ngừa văc xin COVID-19, đảm bảo tính toán ưu tiên các nguồn lực cho y tế, tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng. Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát triển kinh tế văn hóa xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng, đoàn thể vững mạnh, thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… Đồng chí cũng đề nghị địa phương lưu ý phải có Nghị quyết riêng của Ban Thường vụ Thành ủy về vấn đề quản lý đô thị, cần quan tâm quy hoạch đô thị, kiến trúc thành phố, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, hạ tầng xã hội, nhất là việc xóa bỏ những khu nhà không phù hợp với kiến trúc đô thị, phải tạo mảng xanh, xanh hóa đô thị…

        Đồng chí cũng chỉ đạo địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tốt hơn nữa và là lá cờ đầu trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, đô thị thông minh, phải từng bước thực hiện và quyết tâm xây dựng trung tâm điều hành thông minh…

       Hình ảnh tại Hội nghị

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề