BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV MODELLEISENBAHN VIỆT NAM

Ngày 13/01/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Sản xuất mô hình xe lửa đồ chơi cao cấp - Công suất 1.000.000 sản phẩm/năm (trong đó in lên sản phẩm là 230.000 cái/năm) và sản xuất linh kiện mô hình xe lửa đồ chơi - Công suất 2.000.000 sản phẩm/năm".

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Sản xuất mô hình xe lửa đồ chơi cao cấp - Công suất 1.000.000 sản phẩm/năm (trong đó in lên sản phẩm là 230.000 cái/năm) và sản xuất linh kiện mô hình xe lửa đồ chơi - Công suất 2.000.000 sản phẩm/năm" của Công ty TNHH MTV Modelleisenbahn Việt Nam, cụ thể:

Tên dự án: "Sản xuất mô hình xe lửa đồ chơi cao cấp - Công suất 1.000.000 sản phẩm/năm (trong đó in lên sản phẩm là 230.000 cái/năm) và sản xuất linh kiện mô hình xe lửa đồ chơi - Công suất 2.000.000 sản phẩm/năm" 

Chủ dự án: Công ty TNHH MTV Modelleisenbahn Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở: Nhà xưởng số 1, 2, 3, 4, 5, 6 đường Tiên Phong 9, KCN BW Supply Chain City, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng số 1, 2, 3, 4, 5, 6 đường Tiên Phong 9, KCN BW Supply Chain City, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề