Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thủ Dầu Một

Ngày 08/03/2023

Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thủ Dầu Một.

Nay, UBND thành phố Thủ Dầu Một công bố thông tin để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết.

Chi tiết được đính kèm file bên dưới.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề