Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC)

Ngày 11/04/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Chung cư IJC Aroma; quy mô: diện tích 21.338 m2; dân số 1.996 người; tổng số căn hộ 616 căn; tổng số căn Kios: 56 căn"

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Chung cư IJC Aroma; quy mô: diện tích 21.338 m2; dân số 1.996 người; tổng số căn hộ 616 căn; tổng số căn Kios: 56 căn" của Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC), cụ thể:

Tên dự án: Chung cư IJC Aroma; quy mô: diện tích 21.338 m2; dân số 1.996 người; tổng số căn hộ 616 căn; tổng số căn Kios: 56 căn

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC)

Địa chỉ trụ sở: Lô N5, Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô N5, Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề