Công khai kết luận thanh tra

Thông báo kết luận Thanh tra công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tại Ủy ban nhân dân các phường Định Hòa, Phú Hòa, Hòa Phú, Hiệp Thành (Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)

Ngày 04/7/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một tại Ủy ban nhân dân các phường Định Hòa, Phú Hòa, Hòa Phú, Hiệp Thành (Thời kỳ thanh tra: Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022).

Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Xem thêm

Liên kết