Thông báo kết luận Thanh tra việc thực hiện quy định pháp luật về quản lý và sử dụng quỹ đất do NN quản lý đối với UBND phường Phú Lợi (giai đoạn từ tháng 02/2022 đến tháng 7/2023 )

Ngày 25/03/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Chi tiết nội dung Thông báo Kết luận thanh tra tải tại đây./.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề