Lễ phát động hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” trên địa bàn phường Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020

Ngày 13/04/2017
Cỡ chữ: A+ A A-

Ngày 04 tháng 4 năm 2017, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân Phường Phú Thọ tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn hóa – văn minh đô thị” trên địa bàn phường Phú Thọ giai đoạn 2016 – 2020.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền, trách nhiệm của ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong xây dựng Nếp sống văn hóa – Văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong thực hiện xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, phát huy văn hóa giao tiếp - ứng xử văn minh nơi công cộng, công sở,môi trường văn hóa, lành mạnh.

Phấn đấu xây dựng phường 3 không, không có người ăn xin; không có điểm tập kết rác tự phát; không quảng cáo, rạo vặt trái phép và đạt mục tiêu phường 3 có, có thảm nhựa hoặc bê tông các tuyến hẻm; có chiếu sáng công cộng; có thùng rác công cộng.

Kết quả gần 240 là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của các ban ngành đoàn thể, giáo viên …đã tham gia cổ động và tuyên truyền trên các tuyến đường nội ô của phường và tháo dỡ trên 50 băng rôn, bảng, biển quảng cáo, rao vặt sai quy định./.

Người viết

      Từ Bạch Vân


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề