Về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một trong tình hình phòng chống dịch Covid-19

Ngày 02/02/2021

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ

Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một

trong tình hình phòng chống dịch Covid-19

 

 

Thực hiện Công văn số 427/UBND-VX ngày 29/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 437/UBND-VX ngày 01/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới;

Nhằm hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một để phòng tránh lây lan dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, CBCC và cộng đồng, Ủy ban nhân thành phố Thủ Dầu Một thông báo như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khuyến khích các tổ chức, cá nhân liên hệ giải quyết TTHC với Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một thông qua Dịch vụ công trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh và qua hệ thống Bưu chính công ích nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người và không làm gián đoạn hoạt động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân.

Chỉ trừ các thủ tục hành chính thật sự cần thiết tổ chức, cá nhân cần liên hệ nộp hồ sơ và nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố; khi đến liên hệ đề nghị đại diện tổ chức, cá nhân rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m. Người có dấu hiệu sốt vui lòng không đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và nơi công cộng khác.

2. Để đảm bảo mọi quyền lợi của tổ chức, cá nhân yêu cầu các công chức, nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận thủ tục hành chính thông qua các hình thức:

- Giao dịch trực tuyến gồm: Hướng dẫn, tư vấn qua điện thoại, Zalo, Email,...; nộp hồ sơ, tiếp nhận và trả kết quả qua trang dịch vụ công của tỉnh Bình Dương tại địa chỉ: https://dichvucong.binhduong.gov.vn. Công chức và nhân viên làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố vào phần mềm một cửa để nhập và in biên nhận. Thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận được hồ sơ qua tin nhắn.

(Kèm theo phụ lục I)

- Nộp qua Dịch vụ bưu chính công ích: Bì thư hồ sơ giao dịch hành chính cần ghi rõ thông tin:

+ Tên người nộp hồ sơ, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, ghi rõ loại TTHC cần nộp.

+ Tên người nhận hồ sơ, số điện thoại (như trên). Địa chỉ: Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố Thủ Dầu Một: số 01, Quang Trung, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương.

- Trả kết quả giải quyết hồ sơ:

Tất cả các TTHC khi có kết quả giải quyết: công chức tiếp nhận hồ sơ bàn giao cho Bưu điện để trả kết quả tại nhà hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của người dân và thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

(Kèm theo phụ lục II).

3. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công thành phố bố trí nhân sự để thực hiện, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định. Xem xét hồ sơ trực tuyến và cử nhân sự nhận hồ sơ gốc tại nhà đối với những trường hợp cần phải xác minh. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện trong việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Dịch vụ bưu chính công ích.

Đề nghị Bưu điện tỉnh Bình Dương, Bưu điện thành phố Thủ Dầu Một tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại các Bưu cục, tại địa chỉ theo yêu cầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

4. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một thực hiện các hình thức giao dịch với tổ chức, cá nhân phù hợp, đảm bảo tốt việc phòng chống dịch Covid-19.

UBND thành phố Thủ Dầu Một trân trọng thông báo./.

   CHỦ TỊCH    

Đã ký

             Nguyễn Thu Cúc  

 

 

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH LĨNH VỰC VÀ NHÂN SỰ ĐƯỢC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TRỰC TUYẾN
TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
(Kèm theo Thông báo số   53 /TB-UBND ngày  01/02/2021 của UBND thành phố Thủ Dầu Một)
       
STT LĨNH VỰC  CÁN BỘ
THỰC HIỆN 
ĐỊA CHỈ MAIL
VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI
I Lĩnh vực thuộc thẩm quyền UBND thành phố Thủ Dầu Một
1 Trả kết quả lĩnh vực đất đai gồm chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử sụng đất lần đầu nộp trước ngày  01/02/2021 Trần Ngọc Như Ý ytnn@binhduong.gov.vn
0919151619
2 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh, giấy phép xây dựng .... Huỳnh Nguyễn An Duy  duyhna@binhduong.gov.vn
0907076869
3 Tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất, giáo dục đào tạo Nguyễn Trường Hải haint.tdm@binhduong.gov.vn
0913629260
4 Lĩnh  vực Hộ tịch, chứng thực Võ Hữu Dương  minhtri2395@gmail.com
0937473332
II Lĩnh vực - Dịch vụ thuộc thẩm quyền của Chi nhánh VP Đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu Một
1 Tiếp nhận và trả kết quả Thế chấp, xóa thế chấp,
Trích lục hồ sơ gốc đất đai
Phạm Thi Yến Nhi nhipty@binhduong.gov.vn
0918047179
2 Trích nhận trích lục, đo đạc đất đai Bùi Thị Minh Nguyệt  nguyetbtm@binhduong.gov.vn
0918983455
3 Tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai thuộc chi nhánh ( chuyển nhượng, thừa kế , tặng cho , cấp lại, ...) Nguyễn Hoàng Duy  duyhn@binhduong.gov.vn
0919352101
4 Trả kết quả hồ sơ đất đai thuộc thẩm quyền
Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ (thông báo thuế,chuyển nhượng thừa kế, tặng cho, cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất)
Đoàn Thị Hoàng An andth@binhduong.gov.vn
0916414842
5 Trả kết quả Đo đạc bản đồ; trích lục, trích đo bản vẽ;  Trần Quốc Hưng  hungtq.bdg@binhduong.gov.vn
0917540409
PHỤ LỤC II  
DANH SÁCH CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH  TIẾP NHẬN VÀ TRẢ HỒ SƠ QUA BƯU ĐIỆN
 (Kèm theo Thông báo số 53/TB-UBND ngày   01/02/2021  của UBND thành phố)
STT Điểm tiếp nhận Địa chỉ  Điện thoại
I TP. THỦ DẦU MỘT
1 Bưu điện Thủ Dầu Một Số 324, Tổ 3, khu 1, Phú Hòa, TPTDM, Bình Dương 3.822.125
2 Bưu cục Tương Bình Hiệp Ấp 2, xã Tương Bình Hiệp, TPTDM, Bình Dương 3.829.749
3 Bưu cục Phú Cường Số 10 đường Đinh Bộ Lĩnh, Phú Cường, TPTDM, Bình Dương 3.848.300
4 Bưu cục TTHC Đường Tạo Lực 2, Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương 3.823.200
5 Bưu cục Phú Thọ Sô´479, Đường 30/4 KP8, Phú Thọ, 3.815.915
6 Bưu cục Phú Mỹ 422 Đường Phạm Ngọc Thạch Khu 4, Phường Phú Mỹ 3.815.916
7 Hệ 1 (trong TTHC) Đường Tạo Lực 2, Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương 3.822.853
8 BĐVHX Tân An KP 1, Xã Tân An, TPTDM, Bình Dương. 3.830.430
9 BĐVHX Hòa Phú Khu phố 2, Hòa Phú, TPTDM, Bình Dương. 3.839.232
DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
STT Địa bàn Tổ/BC phụ trách Người phụ trách SĐT Di động
1 Thủ Dầu Một Tổ HCC_BĐ Thủ Dầu Một Đỗ Thị Phương Linh 0274.3881379 366954839

            


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết