Thành phố TDM triển khai chương trình công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023

Ngày 28/03/2023
Cỡ chữ: A+ A A-

        Sáng ngày 28/3, ông Võ Chí Thành – Thành ủy viên –Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp triển khai chương trình công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023.

Hình ảnh tại buổi họp

      Trong năm 2023, thành phố TDM tập trung triển khai các nội dung trọng tâm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn như tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện đảm bảo nghiêm túc các kế hoạch, nghị định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xây dựng kế hoạch tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô năm 2023, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, công tác bố trí lực lượng thường trực; tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở, khu dân cư, trường học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, chủ động và kịp thời phát hiện xử lý các tồn tại, thiếu sót về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tiếp tục triển khai kế hoạch di dời các kho chứa, cơ sở sản xuất, kinh doanh loại hàng, hóa chất nguy hiểm về cháy, nổ ra khỏi khu dân cư, nơi tập trung đông người; xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, trên địa bàn thành phố mỗi gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; 100% người làm nhiệm vụ phòng, cháy chữa cháy tại cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy phải được tổ chức tập huấn theo quy định; tổ chức diễn tập 02 đến 03 phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ có huy động nhiều lực lượng cấp thành phố; xây dựng kế hoạch tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023, các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tiếp tục tăng cường kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaok, vũ trường, xử lý nghiêm, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định; quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn…

       Thông qua đó, nhằm phát huy cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả các chủ trương về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; phát huy hiệu quả phương châm 04 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình an toàn phòng cháy, chữa cháy và cựu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

      Hình ảnh tại buổi họp


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề