Thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực kinh tế tập thể - hợp tác xã

Ngày 10/05/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

        Sáng ngày 10/5, Trung tâm chính trị phối hợp cùng Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Thủ Dầu Một tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về lĩnh vực kinh tế tập thể - hợp tác xã.

Hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng

       Tham dự lớp tập huấn có gần 120 cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, đoàn thể, các chủ trang trại, hợp tác xã và tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn. 

      Lớp tập huấn đã phố biến một số nội dung về nghiệp vụ hỗ trợ, nắm bắt, theo dõi tình hình hoạt động của các Hợp tác xã, một số văn bản như quyết định số 372/QĐ-KTHT-HTTT ngày 15/12/2022 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn hợp tác xã đổi mới tổ chức kinh doanh hiệu quả, cắt giảm chi phí sản xuất kinh doanh, Quyết định số 02/QĐ-KTHT-HTTT ngày 12/01/2023 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt tài liệu hướng dẫn hợp tác xã phát triển thành viên, tăng cường hợp tác liên kết; Nghị Quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương và các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp và kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp của Trung ương và địa phương…

      Thông qua đó nhằm kịp thời cung cấp, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương liên quan đến công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể các cấp, giúp cán bộ hội viên nắm vững và triển khai ứng dụng thực hiện vào thực tiễn đời sống.

        Hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề