BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ "XÂY DỰNG MỚI BỔ SUNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU"

Ngày 31/08/2022

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Xây dựng mới bổ sung trường THPT Nguyễn Đình Chiểu" tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một.

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Xây dựng mới bổ sung trường THPT Nguyễn Đình Chiểu" tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một" cụ thể:

Tên dự án: Xây dựng mới bổ sung trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Đại diện Chủ dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một.

Địa chỉ trụ sở: Số 161, đường Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề