BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH ADORA PAINTS (VIỆT NAM)

Ngày 18/10/2022
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất dầu bảo quản gỗ, dung môi, sơn bóng NC/sơn lót NC, sơn bóng AC/sơn lót AC, sơn hệ nước, bột bã cho gỗ/màu và sơn UV - công suất 7.140 tấn sản phẩm/năm ".

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất dầu bảo quản gỗ, dung môi, sơn bóng NC/sơn lót NC, sơn bóng AC/sơn lót AC, sơn hệ nước, bột bã cho gỗ/màu và sơn UV - công suất 7.140 tấn sản phẩm/năm " của Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam), cụ thể:

Tên dự án: Nhà máy sản xuất dầu bảo quản gỗ, dung môi, sơn bóng NC/sơn lót NC, sơn bóng AC/sơn lót AC, sơn hệ nước, bột bã cho gỗ/màu và sơn UV - công suất 7.140 tấn sản phẩm/năm

Chủ dự án: Công ty TNHH Adora Paints (Việt Nam).

Địa chỉ trụ sở: Lô B3, đường N14&D4, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô B3, đường N14&D4, Khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề