BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SABUROKU

Ngày 25/11/2022

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất, gia công sản xuất linh kiện tải nhiệt (bằng kim loại) dùng trong ngành công nghiệp điện, điện tử công suất 940 tấn sản phẩm/năm".

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất, gia công sản xuất linh kiện tải nhiệt (bằng kim loại) dùng trong ngành công nghiệp điện, điện tử công suất 940 tấn sản phẩm/năm" của Công ty Cổ phần Công nghệ Saburoku, cụ thể:

Tên dự án: "Nhà máy sản xuất, gia công sản xuất linh kiện tải nhiệt (bằng kim loại) dùng trong ngành công nghiệp điện, điện tử công suất 940 tấn sản phẩm/năm" .

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Công nghệ Saburoku.

Địa chỉ trụ sở: Nhà xưởng số 26, đường Tiên Phong 16, Khu công nghiệp BW Supply Chain City, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Nhà xưởng số 26, đường Tiên Phong 16, Khu công nghiệp BW Supply Chain City, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề