BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH JING TAI

Ngày 03/12/2022

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy gia công phụ kiện giày công suất 720.000 sản phẩm/năm".

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy gia công phụ kiện giày công suất 720.000 sản phẩm/năm" của Công ty TNHH Jing Tai, cụ thể:

Tên dự án: "Nhà máy gia công phụ kiện giày công suất 720.000 sản phẩm/năm" 

Chủ dự án: Công ty TNHH Jing Tai

Địa chỉ trụ sở: Lô CN20, Ô số 2A (thửa đất số 180, tờ bản đồ số 95), đường N2, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN20, Ô số 2A (thửa đất số 180, tờ bản đồ số 95), đường N2, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề