BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH ALWIN VIỆT NAM

Ngày 13/01/2023

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa các loại - Công suất 200.000 sản phẩm/năm".

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa các loại - Công suất 200.000 sản phẩm/năm" của Công ty TNHH Alwin Việt Nam, cụ thể:

Tên dự án: "Nhà máy sản xuất hộp đựng giấy vệ sinh bằng nhựa các loại - Công suất 200.000 sản phẩm/năm"

Chủ dự án: Công ty TNHH Alwin Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở: Lô CN16, ô số 1C, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN16, ô số 1C, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề