Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Bao bì Renli (Việt Nam)

Ngày 15/11/2023

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án “Nâng công suất sản xuất tấm giấy tổ ong công suất 3.000.000 sản phẩm/năm lên 13.320.000 sản phẩm/năm (tương đương 13.320 tấn/năm); thanh nẹp góc giấy công suất 3.500.000 sản phẩm/năm lên 4.680.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.340 tấn/năm); bổ sung công đoạn gia công sản phẩm mút xốp lên bao bì giấy công suất 3 tấn mút xốp/năm”

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án “Nâng công suất sản xuất tấm giấy tổ ong công suất 3.000.000 sản phẩm/năm lên 13.320.000 sản phẩm/năm (tương đương 13.320 tấn/năm); thanh nẹp góc giấy công suất 3.500.000 sản phẩm/năm lên 4.680.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.340 tấn/năm); bổ sung công đoạn gia công sản phẩm mút xốp lên bao bì giấy công suất 3 tấn mút xốp/năm” của Công ty TNHH Bao bì Renli (Việt Nam), cụ thể:

Tên dự án: “Nâng công suất sản xuất tấm giấy tổ ong công suất 3.000.000 sản phẩm/năm lên 13.320.000 sản phẩm/năm (tương đương 13.320 tấn/năm); thanh nẹp góc giấy công suất 3.500.000 sản phẩm/năm lên 4.680.000 sản phẩm/năm (tương đương 2.340 tấn/năm); bổ sung công đoạn gia công sản phẩm mút xốp lên bao bì giấy công suất 3 tấn mút xốp/năm”

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao bì Renli (Việt Nam)

Địa chỉ trụ sở: Lô CN 1, đường N2, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN 1, đường N2, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dươngg.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề