Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Han Sheng

Ngày 19/03/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Công nghệ chính xác Han Sheng"

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Công nghệ chính xác Han Sheng" của Công ty TNHH Công nghệ chính xác Han Sheng, cụ thể:

Tên dự án: Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Công nghệ chính xác Han Sheng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ chính xác Han Sheng

Địa chỉ trụ sở: Một phần lô CN18, đường số 6 và đường N1, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô CN18, đường số 6 và đường N1, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề