Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Công nghiệp Hungder

Ngày 19/03/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở "Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Hungder quy mô: sản xuất, lắp ráp máy sưởi điện 1.000.000 sản phẩm/năm; quạt gia dụng 250.000 sản phẩm/năm; quạt công nghiệp 250.000 sản phẩm/năm; máy giữ ẩm 250.000 sản phẩm/năm; máy lọc không khí các loại 500.000 sản phẩm/năm và  motor quạt 6.000.000 sản phẩm/năm"

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với cơ sở "Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Hungder quy mô: sản xuất, lắp ráp máy sưởi điện 1.000.000 sản phẩm/năm; quạt gia dụng 250.000 sản phẩm/năm; quạt công nghiệp 250.000 sản phẩm/năm; máy giữ ẩm 250.000 sản phẩm/năm; máy lọc không khí các loại 500.000 sản phẩm/năm và  motor quạt 6.000.000 sản phẩm/năm" của Công ty TNHH Công nghiệp Hungder, cụ thể:

Tên cơ sở: Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Hungder quy mô: sản xuất, lắp ráp máy sưởi điện 1.000.000 sản phẩm/năm; quạt gia dụng 250.000 sản phẩm/năm; quạt công nghiệp 250.000 sản phẩm/năm; máy giữ ẩm 250.000 sản phẩm/năm; máy lọc không khí các loại 500.000 sản phẩm/năm và  motor quạt 6.000.000 sản phẩm/năm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Hungder 

Địa chỉ trụ sở: Nhà xưởng 1&2, lô C1-3-1, đường N1, KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm cơ sở: Nhà xưởng 1&2, lô C1-3-1, đường N1, KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề