Báo cáo đề xuất cáp phép môi trường của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hong Zhen

Ngày 11/04/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Nhà máy sản xuất bao bì giấy (thùng carton, họp giấy) công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất, gia công sản xuất phụ liệu bao bì giấy, bao bì theo bản rập công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm; gia công mút xốp EPE công suất 3 tấn sản phẩm/năm"

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Nhà máy sản xuất bao bì giấy (thùng carton, họp giấy) công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất, gia công sản xuất phụ liệu bao bì giấy, bao bì theo bản rập công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm; gia công mút xốp EPE công suất 3 tấn sản phẩm/năm" của Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hong Zhen, cụ thể:

Tên dự án: Nhà máy sản xuất bao bì giấy (thùng carton, họp giấy) công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm; sản xuất, gia công sản xuất phụ liệu bao bì giấy, bao bì theo bản rập công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm; gia công mút xốp EPE công suất 3 tấn sản phẩm/năm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ môi trường Hong Zhen

Địa chỉ trụ sở: Lô CN14, Ô số 2-4-6, đường N3, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Lô CN14, Ô số 2-4-6, đường N3, Khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.

 


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề