Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Bao bì San Zhi Xin (Việt Nam)

Ngày 12/04/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Nhà máy sản xuất túi nhựa PE công suất 600 tấn sản phẩm/năm, sản xuất túi màng PO công suất 1.200 tấn sản phẩm/năm, sản xuất màng bọc công suất 1.800 sản phẩm/năm, sản suất mút xốp EPE công suất 500 tấn sản phẩm/năm, sản xuất gia công túi giấy công suất 500 tấn sản phẩm/năm"

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Nhà máy sản xuất túi nhựa PE công suất 600 tấn sản phẩm/năm, sản xuất túi màng PO công suất 1.200 tấn sản phẩm/năm, sản xuất màng bọc công suất 1.800 sản phẩm/năm, sản suất mút xốp EPE công suất 500 tấn sản phẩm/năm, sản xuất gia công túi giấy công suất 500 tấn sản phẩm/năm" của Công ty TNHH Bao bì San Zhi Xin (Việt Nam), cụ thể:

Tên dự án: Nhà máy sản xuất túi nhựa PE công suất 600 tấn sản phẩm/năm, sản xuất túi màng PO công suất 1.200 tấn sản phẩm/năm, sản xuất màng bọc công suất 1.800 sản phẩm/năm, sản suất mút xốp EPE công suất 500 tấn sản phẩm/năm, sản xuất gia công túi giấy công suất 500 tấn sản phẩm/năm

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bao bì San Zhi Xin (Việt Nam)

Địa chỉ trụ sở: Một phần lô CN16, đường số 6, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô CN16, đường số 6, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề