Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường của Công ty TNHH Tinsing Industry

Ngày 16/04/2024
Cỡ chữ: A+ A A-

Công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Công ty TNHH Tinsing Industry sản xuất ốc vít và bộ vít công suất 8.000 tấn/năm"

Căn cứ điểm a, khoản 4, Điều 29 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một thực hiện công khai theo quy định trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Thủ Dầu Một, làm cơ sở để trình UBND thành phố Thủ Dầu Một xem xét cấp giấy phép môi trường đối với dự án "Công ty TNHH Tinsing Industry sản xuất ốc vít và bộ vít công suất 8.000 tấn/năm" của  Công ty TNHH Tinsing Industry, cụ thể:

Tên dự án: Công ty TNHH Tinsing Industry sản xuất ốc vít và bộ vít công suất 8.000 tấn/năm

Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Tinsing Industry

Địa chỉ trụ sở: Một phần lô CN15, Ô 5B-7, đường số 4, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm thực hiện dự án: Một phần lô CN15, Ô 5B-7, đường số 4, KCN Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Chi tiết thông tin nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường được hiển thị trong file đính kèm.


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề