Lịch tiếp công dân của Thường trực Thành ủy, HĐND và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một quý II / 2020

Ngày 09/06/2020

Lịch tiếp công dân của Thường trực Thành ủy, HĐND

và Chủ tịch UBND thành phố Thủ Dầu Một quý II / 2020

Họ tên và Chức vụ

Ngày tiếp công dân

Thứ ba

Thứ sáu

Bí thư Thành ủy

                

                      

         03/04    ,     08/05 

   

 05/06

 

                

Thường trực HĐND

       07/04     ,     28/04

       19/05     ,     09/06 

                 30/06             

17/04    ,    08/05

        29/05    ,    19/06               

Chủ tịch UBND

       21/04     ,     12/05

       02/06     ,     23/06

                

        10/04    ,     01/05  

 

        22/05    ,     12/06 

                Chia sẻ

Tin cùng chủ đề