Về việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 17/09/2020

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tại Công văn số 1498/UBND-VX ngày 27/07/2020 V/v thực hiện Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020 của Văn phòng Chính phủ;

Nhằm phòng tránh lây nhiễm chéo dịch COVID-19 trong cộng đồng, bảo vệ tốt nhất sức khỏe của tổ chức, công dân  (Gọi chung là Quý khách) đến giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và nhân viên làm việc tại Trung tâm; Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố đề nghị Quý khách cùng phối hộp thực hiện tốt một số giải pháp như sau:

          1. Tổ chức, công dân khi đến Trung tâm liên hệ giải quyết thủ tục hành chính xin vui lòng thực hiện việc rửa tay sát khuẩn trước khi vào giao dịch tại các quầy (Nước sát khuẩn đã được Trung tâm bố trí tại bàn phía bên ngoài cửa chính hoặc Bồn rửa tay bằng xà phòng Lifebuoy).              

2.  Luôn đeo khẩu trang đúng cách phòng chống dịch khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;  

3. Khuyến khích tổ chức và công dân chọn hình thức giao dịch (nộp và trả hồ sơ tận nhà) giải quyết thủ tục hành chính thông qua Dịch vụ Bưu chính công ích; nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 47 TTHC thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp tiêu dủng; Giáo dục và Đào tạo; Hệ thống văn bằng chứng chỉ, Hộ tịch; Hoạt động xây dựng; Lưu thông hàng hóa trong nước; Quản lý nhà nước về Hội; Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng; thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh; Viễn thông và internet (đính kèm Phụ lục).

            Tổ chức cá nhân chuẩn bị hồ sơ (điền thông tin vào các Biểu mẫu thành phần hồ sơ) trước khi nộp theo cách thức sau: tìm hiểu thủ tục hành chính, tải biểu mẫu bằng cách truy cập Webside thành phố Thủ Dầu Một, địa chỉ http://thudaumot.binhduong.gov.vn - chọn DỊCH VỤ CÔNG – Chọn NIÊM YẾT CÔNG KHAI TTHC – Chọn Quyết định công bố TTHC lĩnh vực cần giao dịch – Chọn TTHC cần tìm – tải mẫu đơn chuẩn bị điền thông tin vào thành phần hồ sơ.

        Trong quá trình thực hiện hoàn thiện hồ sơ (điền thông tin vào các Biểu mẫu thành phần hồ sơ) và gửi trực tuyến có vướng mắc, khó khăn đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ qua các nhân viên thuộc Trung tâm PVHCC thành phố theo các số điện thoại, địa chỉ Email để được tư vấn, hướng dẫn, kiểm tra trước nội dung đã điền thông tin, nếu chưa chính xác sẽ có phản hồi để điểu chỉnh:

        + TTPVHCC: 02743.891.279; địa chỉ Email: ttpvhcc@binhduong.gov.vn

        + Nhân viên Huỳnh Nguyễn An Duy số điện thoại: 0907076869; địa chỉ Email: huynhnguyenanduy@gmail.com;

        + Nhân viên Nguyễn Trường Hải số điện thoại:  0913.629.260;  địa chỉ Email: Haint.tdm@binhduong.gov.vn

         + Nhân viên Võ Hữu Dương số điện thoại: 0937473332;địa chỉ Email: Vohuuduong1201@gmail.com

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Thủ Dầu Một trân trọng thông báo, rất mong các tổ chức, công dân đồng tình hỗ trợ, phối hợp thực hiện tốt các giải pháp; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch, quyết không để dịch bệnh trở lại ./.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Lê Thị Thanh Loan
 


 

Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết