Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một tổ chức tập huấn Nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại Hội trường A - Ủy ban nhân dân thành phố TDM.

Ngày 12/10/2020

 

Tại buổi tập huấn Các đại biểu được báo cáo viên triển khai một số nội dung trọng tâm, những kiến thức cơ bản thực hiện: Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa, đạt chuẩn văn hóa, đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Hướng dẫn việc chấm điểm, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020; Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức Lễ tang cán bộ công chức, viên chức; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.

Với những kiến thức được tiếp thu sẽ giúp cho cho đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có những kỹ năng cần thiết đảm bảo nâng cao chất lượng hoạt động trong tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu phong trào đề ra trong năm tại địa phương, từng đại biểu sẽ là những nhân tố tích cực trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”. Thực hiện quy trình bình xét các tiêu chuẩn, chấm điểm và trình tự thủ tục đề nghị công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu phố văn hóa”, “Khu nhà trọ văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” năm 2020 được thống nhất và đạt hiệu quả cao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

 

Đưa việc thực hiện nếp sống nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, hương ước, quy ước theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước theo hướng văn minh, tiến bộ, thực hành tiết kiệm, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang.

                                                                  Xuân Đào - Phòng VH và TT TP


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết