UBND thành phố Thủ Dầu Một tiếp Đoàn giám sát Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 30/10/2020

     Sáng ngày 29/10, Đoàn giám sát Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã có buổi làm việc với Ủy Ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về kết quả triển khai thực hiện danh mục các công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018-2020 trên địa bàn. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lê Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo – Phó Chủ tịch HĐND thành phố, ông Võ Chí Thành – Thành ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo cơ quan thành phố và lãnh đạo 14 UBND phường.

Quang cảnh buổi giám sát

      Thực hiện theo quy định của Luật đất đai năm 2013, kế hoạch sử dụng đất được lập hàng năm, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm đều thống nhất với chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và thống nhất với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Đề thực hiện tốt việc triển khai thực hiện danh mục các công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018-2020, thành phố đã ban hành các bước thực hiện quy định xây dựng, chỉnh lý để hoàn thiện danh mục dự án như ban hành kế hoạch thực hiện; lập danh mục dự án; tổ chức họp lấy ý kiến của các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố, các ban, ngành, đơn vị, ủy ban nhân dân 14 phường đối với dự thảo kế hoạch sử dụng đất và danh mục công trình dự án của năm kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ để lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên cổng thông tin điện tử và trụ sở Ủy ban nhân dân các phường; hoàn thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đất, danh mục công trình dự án trên cơ sở góp ý của nhân dân, các ngành, đơn vị trình hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hàng năm đến Sở Tài Nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định trước ngày 30/9 hàng năm. Việc công bố, công khai danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đến cộng đồng dân cư trên địa bàn và tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại có liên quan được thành phố thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh thành phố và tại Ủy ban nhân dân 14 phường để người dân biết và theo dõi; đến nay, thành phố chưa nhận được các đơn thư phản ánh, khiếu nại có liên quan. Việc thực hiện các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với danh mục được phê duyệt được thực hiện đảm bảo một cách công khai, minh bạch về quyền lợi của người cho người dân; hiện trên địa bàn thành phố không còn diện tích đất trồng lúa do canh tác không hiệu quả hoặc bỏ hoang hóa sang các loại hình sử dụng đất khác và theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Thủ Dầu Một được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện thu hồi đất trên địa bàn theo danh mục đã phê duyệt, theo đó hàng năm Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai theo kế hoạch thanh kiểm tra định kỳ về công tác bảo vệ môi trường, quản lý đất sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa được phê duyệt trong năm 2018-2020. Theo đó, năm 2018, số lượng công trình, dự án Ủy ban nhân dân thành phố được phê duyệt là 53 công trình, với diện tích 163,2 ha; số lượng công trình đã và đang thực hiện là 38 công trình, đạt 73% về số lượng và 92,9% về diện tích. Trong năm 2019, Ủy ban nhân dân thành phố được phê duyệt thu hồi đất để thực hiện 57 công trình, dự án với diện tích 245,22 ha; số lượng công trình đã và đang thực hiện là 44 công trình, đạt 77% về số lượng công trình và đạt 41% về diện tích. Năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố được phê duyệt thu hồi đất thực hiện 39 công trình, dự án với diện tích 180,99 ha; tính đến ngày 31/8/2020 số công trình, dự án đã và đang thực hiện là 26 công trình, đạt 66,67% về số lượng công trình và đạt 70,88% về diện tích…

     Tại buổi giám sát, Đoàn đã có một số ý kiến như: cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc lập kế hoạch các danh mục công trình, dự án hàng năm; rà soát việc bố trí vốn cho các doanh mục công trình, dự án đã được phê duyệt; những khó khăn trong công tác nhân sự khi thực hiện công việc; cơ sở và mục đích lập danh mục các công trình, dự án; những vướng mắc đối với các công trình, dự án chưa thực hiện được trên địa bàn; khó khăn khi thực hiện hiện các công trình, dự án đã được phê duyệt; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn thành phố…

     Đại biểu tham dự

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết