TP.TDM tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021

Ngày 11/04/2021

       Chiều ngày 07/4, TP.TDM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thu Cúc- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố TDM.

Quang cảnh hội nghị

       Trong năm 2020, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố TDM đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn. Thông qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhận thức trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, tăng cường dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn - xã hội trên địa bàn, không để xảy ra "điểm nóng" và các vụ việc phức tạp kéo dài. Tạo môi trường ổn định đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở.

       Năm 2021, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố TDM tiếp tục tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về GDQP&AN thường xuyên, đầy đủ, sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý... Tổ chức rà soát nắm chắc các đối tượng, xây dựng kế hoạch để tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho năm tiếp theo. Song song đó, Hội đồng GDQP&AN các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến GDQP&AN trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; đồng thời lồng ghép các hoạt động, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đoàn thể quần chúng để tuyên truyền, phổ biến đưa công tác giáo dục QP&AN toàn dân đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng an ninh nói chung và đổi mới hình thức giáo dục nhằm tạo sức hấp dẫn, lan toả mạnh mẽ...

Đồng chí Nguyễn Thu Cúc- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố TDM phát biểu

       Đại biểu tham dự

       Hình ảnh khen thưởng

Như Phương (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết