Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố TDM triển khai công tác khám sức khỏe năm 2022

Ngày 19/11/2021

          Sáng ngày 18/11, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố triển khai công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2022. Chủ trì hội nghị có bà Nguyễn Thu Cúc – Phó bí Thư – Chủ tịch UBND thành phố TDM – chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố.

Quang cảnh Hội nghị 

          Hội động Nghĩa vụ quân sự từ thành phố đến các phường đã chủ động tập trung tham mưu Cấp ủy, Chính quyền tổ chức thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ từ khâu rà soát, phúc tra, bổ sung nguồn. Công tác tuyên truyền, giáo dục học tập, công khai, vận động được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng nhằm động viên những trường hợp gia đình và thanh niên chưa năm rõ về Luật nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tổ chức xét duyệt chính trị, chính sách 2 cấp đúng theo kế hoạch đảm đảm chặt chẽ, đúng luật, đúng thời gian, tham gia đủ thành phần xét duyết chính trị, chính sách và kết luận chính xác thanh niên trong từng mục miễn, hoãn các loại. Theo đó, kết quả thực hiện quy trình công tác đăng ký lần đầu đối với thanh niên tuổi 17 đạt 100%, chiếm tỷ lệ 0,51% so với dân số; công tác phúc tra, quản lý nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ từ 18 đến 27 tuổi có 7.356 công dân, tuổi 18 đến 25 có 6.837 công dân, tuổi 26 đến 27 có 519 công dân; tổng nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ so với dân số chiếm 3,55%; việc xét duyệt chính trị, chính sách thực hiện ở 2 cấp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã chỉ đạo tiến hành rà soát, xem xét hồ sơ từng công dân trong diện nhập ngũ đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, nắm chắc lai lịch những trường hợp đi làm ăn xa nhà và đang học… quá trình xét duyệt có sự tham gia đầy đủ các thành viên Hội đồng, đã phối hợp cùng xem xét, đánh giá; thống nhất kết luận về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức trong từng trường hợp cụ thể; công tác tạo nguồn, chuẩn bị gọi khám sức khỏe đối với 08 đảng viên được quan tâm thực hiện và đảm bảo bảo đúng chỉ tiêu; tổng số phát lệnh gọi khám sức khỏe toàn thành phố là 1.586 công dân, trong đó có 1.405 thanh niên nhận lệnh và 16 trường hợp gia đình nhận lệnh thay. Sau bước xét duyệt 2 cấp, Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đã tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố ra quyết định công nhận 08 loại danh sách miễn, hoãn, các loại và triển khai cho các phường tổ chức công khai ra nhân dân.

          Trong thời gian tới, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022; chuẩn bị chu đáo cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022; Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong từng giai đoạn thực hiện các quy trình tuyển quân…

          Phát kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Bí thư – Chủ tịch UBND thành phố - Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự đề nghị các phường cần quan tâm, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu giao quân năm 2022; rà soát việc tiêm đủ 2 mũi vác xin Covid-19 đối với thanh niên được phát lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; tăng cường công tác tuyên truyền vận động thanh niên và gia đình hăng hái thực hiện nghĩa vụ quân sự; rà soát nguồn đối và quản lý các trường hợp được miễn, hoãn để đưa vào danh sách nguồn…

Bà Nguyễn Thu Cúc - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND TP.TDM phát biểu

       Đại biểu tham dự

Đồng Thịnh (Đài Truyền thanh TP.TDM)


Chia sẻ

Tin cùng chủ đề

Album hoạt động

Liên kết